NEWSLETTER

Il prossimo evento:

  • 00 GIORNI
  • 00 ORE
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

FESTA DI SAN BORTOLO

  • 10:00
  • San Bortolo - Sezza

Domenica 30 agosto 2020 alle ore 10:00 a San Bortolo – Sezza

FESTA DI SAN BORTOLO

alle ore 10:00 Santa messa in onore di San Bortolo

segue

sul sagrato della chiesa di San Bortolo l’incontro conviviale e la presentazione del progetto La cucina nelle saline con dimostrazione dei SARDONI SOTO SAL e SARDELE IN SAVOR nell’ambito della festa di San Bortolo, organizzata dalla Parrocchia di Sicciole.

Presentazione delle varie tappe del progetto La cucina nelle saline.
Nell’ambito della collaborazione della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano con la Comunità degli Italiani“Giuseppe Tartini”, l’Ente per la tutela dei beni culturali della Slovenia, il Museo del mare “Sergej Mašera” Pirano, il Parco naturale delle Saline di Sicciole, I’Istituto pubblico Parco naturale di Strugnano, abbiamo programmato di presentare il progetto sulla cucina dei salinai. Il progetto oltre all’analisi e alla presentazione dei cibi, prevede pure la loro preparazione.

Con la presentazione dei piatti dei salinai, cibi tipici che facevano parte della vita e del lavoro nelle saline di Pirano, desideriamo far conoscere, proteggere, tutelare e conservare il patrimonio ancora vivo delle saline.

Grazie alla collaborazione, al legame tra istituzioni e al rispetto reciproco, abbiamo preparato il progetto per salvaguardare e sostenere questa importante eredità. Il progetto vedrà la presentazione di diverse manifestazioni che si concluderanno con la pubblicazione di un ricettario.

Ad ogni incontro inoltre, verrà aggiunto un laboratorio pedagogico ed un intrattenimento musicale.


Nedelja, 30. avgusta 2020, ob 10:00 na Seči

PRAZNIK SV. JERNEJA

ob 10:00 sveta maša v čast sv. Jerneja

sledi

družabno srečanje na dvorišču cerkve sv. Jerneja s predstavitvijo projekta Solinarska kulinarika in pripravo dveh tradicionalnih solinarskih jedi – SARDONI SOTO SAL (sardoni v soli) in SARDELE IN SAVOR (sardele na šavor, sardele v marinadi). Predstavitev bo potekala v sklopu praznika sv. Jerneja, ki ga organizira Župnija Sečovlje.

Predstavitev poteka projekta Solinarska kulinarika. V sklopu sodelovanja Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran s Skupnostjo Italijanov »Giuseppe Tartini« Piran, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Pomorskim muzejem »Sergej Mašera« Piran, upravljavcem Krajinskega parka Sečoveljske soline, podjetjem Soline d.o.o., Javnim zavodom Krajinski park Strunjan in Župnijo Sečovlje smo pripravili projekt na temo solinarske kulinarike, ki poleg preučevanja in predstavitve vključuje tudi samo pripravo tradicionalnih solinarskih jedi.

S predstavitvijo solinarske kulinarike, značilnih jedi, ki so bila pomemben del življenja in dela v piranskih solinah, želimo prispevati k spoznavanju, vrednotenju, varovanju in ohranjanju še vedno žive solinarske dediščine.

Projekt, katerega cilj je varovanje in oživljanje pomembne dediščine našega okolja, je nastal po zaslugi sodelovanja, povezovanja in vzajemnega spoštovanja vseh udeleženih ustanov. Ob zaključku projekta bo izšel kuharski priročnik s tradicionalnimi recepti jedi, ki smo jih pripravljali na delavnicah.

Sestavni del delavnic bosta pedagoški in glasbeni program.

 

***

Il programma può subire modifiche. / V napovedniku lahko pride do sprememb.

Durante la manifestazione verranno applicate le misure cautelari, le distanze di sicurezza e le restrizioni numeriche all’accesso del pubblico, al fine di prevenire il contagio da COVID-19.

Na prireditvi bomo z namenom zaščite pred okužbo z virusom COVID-19  izvajali predpisane preventivne ukrepe, upoštevali varnostne razdalje in omejili dostop obiskovalcev.