NEWSLETTER

Il prossimo evento:

  • 00 GIORNI
  • 00 ORE
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

La cucina nelle saline / Solinarska kulinarika

  • 11:00
  • Monfort, magazzino del sale - Portorose

LA CUCINA NELLE SALINE

Sabato 3 ottobre 2020 alle ore 11.00 a Portorose, magazzino del sale Monfort

Conclusione del progetto e presentazione del lavoro svolto nel corso dell’anno con la presentazione dei piatti dei salinai.
Con la presentazione dei piatti dei salinai, cibi tipici che facevano parte della vita e del lavoro nelle saline di Pirano, desideriamo far conoscere, proteggere, tutelare e conservare il patrimonio ancora vivo delle saline.


Organizzatori: Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano, Comunità degli Italiani“Giuseppe Tartini”, Ente per la tutela dei beni culturali della Slovenia con la collaborazione del: Museo del mare “Sergej Mašera” Pirano, Parco naturale delle Saline di Sicciole, Istituto pubblico Parco naturale di Strugnano.

*Durante le manifestazioni verranno applicate le misure cautelari, le distanze di sicurezza e le restrizioni numeriche all’accesso del pubblico, al fine di prevenire il contagio da COVID -19.

 


 

SOLINARSKA KULINARIKA

Sobota, 3. oktobra 2020, ob 11.00 v Portorožu, v skladišču soli Monfort

Zaključek in predstavitev projekta, ki je potekal v minulem letu, s predstavitvijo solinarskih jedi.
S predstavitvijo solinarske kulinarike, značilnih jedi, ki so bila pomemben del življenja in dela v piranskih solinah, želimo prispevati k spoznavanju, vrednotenju, varovanju in ohranjanju še vedno žive solinarske dediščine.


Organizatorji: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, Skupnost Italijanov “Giuseppe Tartini”, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, v sodelovanju s Pomorskim muzejem “Sergej Mašera” Piran, Krajinskim parkom Sečoveljske soline in Javnim zavodom Krajinski park Strunjan.

*Na prireditvah bomo z namenom zaščite pred okužbo z virusom COVID -19 izvajali predpisane preventivne ukrepe, upoštevali varnostne razdalje in omejili dostop obiskovalcev.