NEWSLETTER

Il prossimo evento:

  • 00 GIORNI
  • 00 ORE
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

Me piazi bigoli co le luganighe

  • 10:00
  • Parco naturale delle saline di Sicciole - Fontanigge

Siete gentilmente invitati sabato 20 giugno 2020 con inizio alle ore 10.00

nel Parco naturale delle Saline di Sicciole- Fontanigge, Museo delle saline dove  nell’ambito del progetto La cucina nelle saline vi presenteremo ME PIAZI BIGOLI CON LE LUGANIGHE, preparazione della pasta fatta in casa.

Programma:

Entrata nel Parco naturale delle Saline di Sicciole dall’entrata tra i confini tra Slovenia e Croazia. Da dove si potrà entrare a piedi , in bicicletta o su richiesta con trasporto organizzato.

L’entrata al parco è gratuita.

Gli ospiti sono invitati  a seguire le raccomandazioni anti contagio dell’istituto nazionale per la salute pubblica.

10.30 saluto di benvenuto

10.45 presentazione della preparazione dei bigoli

11.00 visita guidata

11.15 laboratorio pedagogico per bambini

Nell’ambito della collaborazione della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano con la Comunità degli Italiani“Giuseppe Tartini”, l’Ente per la tutela dei beni culturali della Slovenia, il Museo del mare “SergejMašera” Pirano, il Parco naturale delle Saline di Sicciole, I’Istituto pubblico Parco naturale di Strugnano, abbiamo programmato di presentare il progetto sulla cucina dei salinai.

Il progetto oltre all’analisi e alla presentazione dei cibi, prevede pure la loro preparazione.

Con la presentazione dei piatti dei salinai, cibi tipici che facevano parte della vita e del lavoro nelle saline di Pirano, desideriamo far conoscere, proteggere, tutelare e conservare il patrimonio ancora vivo delle saline.

Grazie alla collaborazione,al legame tra istituzioni e al rispetto reciproco, abbiamo preparato il progetto per salvaguardare e sostenere questa importante eredità. Il progetto vedrà la presentazione di diverse manifestazioni che si concluderanno con la pubblicazione di un ricettario.

Vljudno vas vabimo, da se v soboto, 20. junija 2020 ob 10.00, v Krajinskem parku Sečoveljske soline na območju Fontanigge – Muzej solinarstva, udeležite kulinarčnega dogodka. V sklopu projekta Solinarska kulinarika bomo pripravili predstavitev in prikaz priprave»bigolov« – testenin, ki so jih običajno pripravljali kar doma.

Program:

Vhod na območje Muzeja solinarstva v Krajinskem parku Sečoveljske soline se nahaja na mejnem območju mejnega prehoda Sečovlje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Do Muzej solinarstva bo mogoče  priti peš, s kolesom ali po predhodnem dogovoru tudi s prevozom.

Vstop v park je prost.

Obiskovalce dogodka prosimo, da upoštevajo vse trenutno veljavne varnostne ukrepe.

10.30 Pozdrav in dobrodošlica

10.45 Prikaz priprave domačih testenin “bigoli”

11.00 Vodenogled

11.15 Pedagoška otroška delavnica

V sklopu sodelovanja Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran s Skupnostjo Italijanov »Giuseppe Tartini« Piran, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Pomorskim muzejem »Sergej Mašera« Piran, upravljavcem Krajinskega parka Sečoveljske soline, podjetjem Soline d.o.o. in Javnim zavodom Krajinski park Strunjan smo pripravili projekt na temo solinarske kulinarike.

Projekt poleg preučevanja in predstavitve vključuje tudi samo pripravo tradicionalnih solinarskih jedi.

S predstavitvijo solinarske kulinarike, značilnih jedi, ki so bila pomemben del življenja in dela v piranskih solinah, želimo prispevati k spoznavanju, vrednotenju, varovanju in ohranjanju še vedno žive solinarske dediščine.

Projekt, katerega cilj je varovanje in oživljanje pomembne dediščine našega okolja, je nastal po zaslugi sodelovanja, povezovanja in vzajemnega spoštovanja vseh udeleženih ustanov. Ob zaključku projekta bo izšel kuharski priročnik s tradicionalnimi recepti jedi, ki smo jih pripravljali na delavnicah.

CUCINA SALINE_invito