NEWSLETTER

Corso di formazione: Le soft skills per il futuro

Categories: Bandi,Comunicati,NEWS

Il Settore „Attività giovanili“ della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana mette a disposizione la copertura finanziaria per 15 partecipazioni al corso di formazione dedicato ai giovani (dai 18 ai 28 anni) della Comunità Nazionale Italiana „Le soft skills per il futuro“ che avrà luogo dal 3 al 5 aprile nella regione del Gorski Kotar (Begovo Razdolje) della Repubblica di Croazia.

Il workshop formativo è organizzato dall’Unione Italiana in collaborazione con la società di consulenza „Psi Qonsult“ ed è dedicato alla formazione dei giovani nell’ambito delle competenze trasversali quali comunicazione, intelligenza emotiva, problem solving, capacità di lavorare in gruppo e di gestire le persone.

Nell’opuscolo in allegato tutte le informazioni.

Gli interessati sono invitati a confermare la loro presenza entro domenica 15 marzo all’indirizzo e-mail: [email protected]

Oddelek “mladinske dejavnosti” Izvršnega sveta Italijanske unije bo zagotovil finančno kritje 15 udeležb na tečaju, namenjenem mladim (od 18 do 28 let) Italijanske nacionalne skupnosti „Mehke veščine za prihodnost“, ki bo potekal med 3. in 5. aprilom v Gorskem Kotarju (Begovo Razdolje) na Hrvaškem.

Izobraževalno delavnico organizira Italijanska unija v sodelovanju s svetovalnim podjetjem “Psi Qonsult” in je namenjena usposabljanju mladih na področju transverzalnih veščin, kot so komunikacija, čustvena inteligenca, reševanje problemov, sposobnost dela v skupini in vodenje.

Vse informacije so na voljo v priponki.

Vse zainteresirane vabimo, da svojo prisotnost potrdijo do nedelje, 15. marca, na elektronski naslov: [email protected]