NEWSLETTER

Il prossimo evento:

  • 00 GIORNI
  • 00 ORE
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

Visita della delegazione di Aquileia

Categories: Comunicati,NEWS

Sabato 30 agosto è venuta in visita a Pirano una delegazione di Aquileia, Comune gemellato con il nostro. Dopo il primo incontro a palazzo comunale tra i due sindaci, Emanuele Zorino di Aquileia e Đenio Zadković di Pirano, il gruppo è giunto in Casa Tartini per incontrare la Comunità degli Italiani. Accompagnati da Bruno Fonda, per anni consigliere della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana che è stato anche vicesindaco del Comune, hanno ascoltato da Kristjan Knez, vicepresidente della Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini”, una breve presentazione sulla storia della famiglia Tartini e sull’attività del nostro sodalizio.

V soboto, 30. avgusta, se je na obisku v Piranu mudila delegacija iz pobratene občine Oglej. Po prvem srečanju obeh županov – oglejskega Emanuela Zorina in piranskega Đenia Zadkoviča – v občinski palači, se je skupina podala v Tartinijevo hišo, kjer se je srečala s piransko italijansko skupnostjo. V spremstvu Bruna Fonde, ki je bil dolga leta svetnik Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti in podžupan piranske občine, so prisluhnili Kristjanu Knezu, podpredsedniku Skupnosti Italijanov “Giuseppe Tartini”, ki je na kratko predstavil zgodbo o družini Tartini in dejavnost našega združenja.