NEWSLETTER

Il prossimo evento:

  • 00 GIORNI
  • 00 ORE
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

Gli animali protagonisti all’ora della fiaba in lingua italiana

Categories: NEWS

Da oltre cinquant’anni le biblioteche civiche in Slovenia organizzano le ore delle fiabe per bambini di età prescolastica e scolastica. Attraverso il magico mondo delle fiabe, i bambini si avvicinano all’ educazione letteraria, utile per sviluppare la loro immaginazione e arricchire il loro vocabolario. La narrazione influisce anche sul lato emotivo, mentale, fantasioso, esperienziale e morale dei bambini; le fiabe inoltre indirizzano i bambini verso il mondo della letteratura e delle arti, facendo conoscere a loro la narrativa di qualità.

Nel Comune di Pirano, i bambini possono ascoltare le fiabe nelle biblioteche di Pirano, ogni mercoledì dalle ore 18 alle 19, e di Santa Lucia, ogni martedì dalle ore 18 alle ore 19. Le ore di lettura delle fiabe si svolgono da ottobre a maggio e sono invitati a partecipare i bambini dai 4 anni di età in su.

Nelle due sezioni, una volta al mese, i bambini hanno la possibilità di ascoltare le fiabe in italiano. A Pirano l’ora in italiana è a cura di Monika Kunst e a Lucia di Ksenija Orel.

La prima ora della fiaba in lingua italiana di quest’anno si è svolta mercoledì 15 gennaio 2020 a Pirano e ha visto riuniti ben 12 curiosi bambini. Monica Kunst ha presentato il libro illustrato intitolato “Segui il gatto! Una passeggiata in giardino” di Camille Garoche.

Guidati attraverso il giardino di un’antica villa da una guida speciale, durante la passeggiata li attendevano ad ogni passo delle sorprese nascoste dietro a delle finestrelle. I bambini impazienti ne aprivano una dietro l’altra e furono piacevolmente sorpresi di trovarvi degli animali familiari impegnati in attività piuttosto strane. Alcuni sono stati colti durante una rapina, altri suonavano strumenti, altri ancora mentre cucinavano. Alla fine, si sono tutti radunati a una festa che avevano organizzato per il compleanno del gatto.

Mentre il gatto si abbuffava di torta durante la passeggiata, i bambini hanno ripetuto i nomi degli animali in italiano per verificare se li ricordavano bene. Per ogni risposta corretta, Monika ha regalato l’animale che hanno giustamente individuato.

Dopo aver passato del tempo con procioni, talpe, ghiri, pipistrelli e altri animali, i bambini hanno lasciata libera la loro creatività disegnando. Gatti, ovviamente!

Na uri pravljic v italijanskem jeziku so kraljevale živali

V slovenskih splošnih knjižnicah že dobrih petdeset let pripravljajo ure pravljic, namenjene predšolskim in šolskim otrokom. Z njimi poskrbijo za knjižno vzgojo, saj otroci skozi čarobni svet pravljic razvijajo svojo domišljijo in bogatijo svoj besedni zaklad. Pripovedovanje zgodb prav tako vpliva na otrokov čustveni, miselni, domišljijski, izkustveni ter moralni svet, hkrati pa pravljice usmerjajo otroke v svet literature in umetnosti ter jim vzbujajo občutek za kakovostno pripoved.

V občini Piran lahko otroci prisluhnejo pravljicam tako v piranski kot lucijski knjižnici; v Luciji ob torkih od 18. do 19. ure, v Piranu pa ob sredah, prav tako od 18. do 19. ure. Pravljične ure potekajo od oktobra do maja, vabljeni pa so vsi otroci od četrtega leta dalje.

V obeh enotah enkrat mesečno pripravijo uro pravljic v italijanskem jeziku. V Piranu jo vodi Monika Kunst, v Luciji pa Ksenija Orel. 

Prva letošnja piranska Ura pravljic v italijanskem jeziku je potekala v sredo, 15. januarja, na njej pa se je zbralo dvanajst radovednih otrok. Monika Kunst jim je predstavila slikanico z naslovom Sledi mačku! Sprehod po vrtu, avtorice Camille Garoche. 

Vsi skupaj so sledili posebnemu vodiču, ki jih je vodil po vrtu starodavne vile, med sprehodom pa so jih na vsakem koraku čakala presenečenja, skrita za posebnimi okenčki. Otroci so jih karseda neučakano odpirali in bili prijetno presenečeni, ko so tam našli znane živali v dokaj čudnih aktivnostih. Nekatere so ujeli med krajo, druge med igranjem inštrumentov, tretje med kuhanjem. Na koncu so se prav vse zbrale na zabavi, ki so jo pripravile za mačkov rojstni dan. 

Medtem ko se je maček po sprehodu basal s torto, so otroci preverili, kako dobro so si zapomnili poimenovanj živali v italijanskem jeziku. Pravljičarka Monika je za vsak pravilen odgovor podarila živalco, ki so jo pravilno poimenovali.

Po druženju z rakuni, krti, polhi, netopirji in drugimi živalcami so svojo ustvarjalnost sprostili z risanjem. Mačke, seveda!