KDO SMO

Takoj po vojni (1946) je bil v Piranu ustanovljeno Italijansko kulturno društvo (CIC), katerega so ljudje preprosto imenovali “Circolo” in katero ime se je pozneje preimenovali v Skupnost Italijanov. Cilj tega društva je bil skupaj z ostalimi, ustanovljenimi v preostalem delu Istre in Reke, zaščititi italijanski jezik in kulturo ter izpolniti kulturne in družbene potrebe članov nacionalne skupine. Po odhodu velikega dela italijanskega prebivalstva, ki je odselilo z okrožja, je CIC odigral pomembno vlogo pri predstavljanju kontinuitete italijanske prisotnosti v Piranu različne pobude, namenjene širjenju, a tudi spodbujanju zgodovinsko-kulturne dediščine in jezikovne komponente domačega jezika, ki se je v petdesetih letih prejšnjega stoletja iz večine spremenila na manjšino.

Zavod je tako promoviral ljubiteljsko dramatiko in z amatersko skupino sodeloval na različnih festivalih, ki so bili organizirani v okrožju Istre (Koper in Buje). V tistem obdobju je ljubiteljska dramatika v veliki meri prispevala k ohranjanju italijanske identitete in njeni razširjenosti med prebivalstvom, ki se je naselilo v deželah, izseljenih z eksodusom, in jih je treba zapomniti kot prave “prenašalce” Dantejeve kulture in jezika.

V naslednjih letih so učitelji italijanskih šol (osnovna in srednja šola) ter domačini iz področja kulture ustvarili trdno sodelovanje med šolskimi institucijami in “Klubom”, ki je postal zbirališče zlasti za mlade : v njenih sobah so se odvijale najrazličnejše dejavnosti, medtem ko je bil prostor v Hiši Tartini (rojstni kraj velikega piranskega violinista, kjer ima sedež Skupnost) namenjen gledališkim predstavam ter kulturnim in družabnim prireditvam, katere so pretežno organizirali otroci.

Dejavnosti združenja so se neprekinjeno nadaljevale v temnem obdobju realsocializma, konec 80-ih let prejšnjega stoletja je z gibanjem Gruppo 88 prispeval k tako imenovani slovenski pomladi, ki je povzročila propad monolitnega režima in leta ’91 vzpostavitev demokratičnega reda v Sloveniji.

Od takrat in do danes je Skupnost Italijanov, osrednja točka v procesu globoke prenove Italijanske unije, enotne predstavniške institucije Italijanov v državah, nastale z razpadom nekdanje Jugoslavije. Skupnost Italijanov zagovarja posebne pravice avtohtonega prebivalstva italijanske narodnosti (dvojezičnost, italijanska šolska mreža, skupne ustanove, kot so RTV Koper, Zgodovinsko raziskovalno središče Rovinj, Italijanska dramska skupina Reka in Pedagoška akademija Pula), na teh območjih nadaljuje Skupnost Italijanov promocijo italijanskega jezika in kulture.