Publikacije

il Trillo


2022

št. 60;

2019

št. 42; št. 43; št. 44

2018

št. 36; št. 37; št. 38; št. 39; št. 40; št. 41

2017

št. 30; št. 31; št. 32; št. 33; št. 34; št. 35

2016

št. 24; št. 25; št. 26; št. 27; št. 28; št. 29

2015

št. 18; št. 19; št. 20; št. 21; št. 22; št. 23

2014

št. 12; št. 13; št. 14; št. 15; št. 16; št. 17

2013

št. 6; št. 7; št. 8; št. 9; št. 10; št. 11

 

2022

 

PRESENTI

Copertina: Federica Cossich
Testo : Elena Bulfon Bernetič
Illustrazioni : Federica Cossich
Editing : Michela Mangino
Impaginazione : Mia Dellore
Editore : Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana Pirano / Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran
Stampa : Evrografis d.o.o.
Tiratura : 500

La pubblicazione del volume è stata possibile grazie al supporto finanziario della Comunità Autogestita della nazionalità Italiana di Pirano tramite il Ministero per la cultura della Repubblica di Slovenia, della Comunità autogestita costiera della nazionalità Italiana e del Comune di Pirano.


 

 

INSIEME Informazioni sulle scuole italiane del Comune di Pirano

Copertina: Federica Cossich
Stampato della CAN di Pirano con il supporto del Ministero per la cultura della Repubblica di Slovenia per il tramite della CAN Costiera.

 

 

 


2021


 

 

OKUSI V SOLINAH Katalog razstave 

Založnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran
Uredila: Fulvia Zudič
Besedila: Andrea Bartole, Sergio Vuk, Apolonija Krejačič, Liliana Stipanov, Fulvia Grbac

Prevodi: Nataša Fajon (it/sl)
Fotografije: Aleš Cherbocci, Kristian Visintin
Jezikovni pregled: Marino Maurel
Oblikovanje: Duška Đukič
Tisk: Evrografis d.o.o.

Naklada: 500

 


 

CESARE DELL’ACQUA Katalog razstave

Založnik: Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče ‘Carlo Combi’ Koper
Sozaložnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran
Kustosi razstave: Kristjan Knez, Mario Steffe, Roberta Vincoletto, Fulvia Zudič
Avtorji: Kristjan Knez, Flavio Tossi, Roberta Vincoletto
Prevodi: Maja Blaškovič Šavle (it/sl/en), Nataša Fajon (it/sl)
Fotografije: Jaka Jeraša, Aleš Rosa, Lara Sorgo
Na naslovnici: Cesare Dell’Acqua, avtoportret, 1851, olje na platnu, cm 40 X 40, inv. 81, Museo Revoltella – Galleria d’arte moderna Trst
Grafično oblikovanje: Arhitekturni biro Alice Martina Grižančič
Tisk: Studio Matris, Capodistria


 

 

CESARE DELL’ACQUA 1821 – 1905 CATALOGO GENERALE 2021

(splošni katalog)

 

Besedilo: Flavio Tossi
Založnik: Inštitut za istrsko-reško-dalmatinsko kulturo Trst in Društvo za zgodovinske in geografske študije Piran, 2021
Tisk: Mosetti tecniche grafiche, Trieste


2020


 

DRUŠČINA S SVETILNIKA

Besedilo: Katja Dellore

Ilustracije: Nada Dellore

Pregled italijanskega besedila: Elisabetta Pavan
Prevod v slovenščino: Mia Dellore
Pregled slovenskega besedila: Mojca Železen Repe
Pregib: Mia Dellore
Založnik: Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana Pirano 2020
Tisk: Grafika Soča d.o.o.
Naklada: 1000


 

PIRAN V ŽEPU

Besedilo: Daniela Paliaga Janković
Fotografije: Peter Litavsky, Nataša Fajon, Jaka Jeraša, Andrej Rojec
Prevod iz italijanščine: Manuela Rojec
Lektoriranje slovenskega besedila: Mojca Železen Repe
Izdala: Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana Pirano, 2020
Oblikovanje: Duška Đukić
Priprava mape Pirana in časovnice: Andrej Rojec
Tisk: Eurografis d.o.o.
Naklada: 1000


 

VOJC SODNIKAR PONIS – KAMENČKI skulpture

Katalog razstave

Izdajatelj: Obalne galerije Piran,  2020
Kustosinji razstave: Nives Marvin, Fulvia Zudič
Besedila: Andrea Bartole, Maurizio Tremul, Enzo Santese, Dejan Mehmedovič
Dokumentacija: Nives Marvin
Prevodi: Nicoletta Casagrande, Nataša Fajon
Fotografije: Nataša Fajon, Lado Jelen, Jaka Jeraša, Alexandra Mitakidis, Fulvia Zudič
Oblikovanje: Duška Đukić
Tisk: Eurografis d.o.o.
Naklada: 500

 


2019


 

PO STARODAVNIH ULICAH

Besedilo: Lara Sorgo
Ilustracije: Miriam Eelettra Vaccari
Jezikovni pregled v italijanščini: Nives Zudič Antonič
Prevod v slovenščino: Nataša Fajon
Jezikovni pregled prevoda: Andreja P. Jezernik
Priprava za tisk: Duška Đukić
Založnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, 2019
Tisk: Evrografis d.o.o.
Naklada: 1000

 


 

PO STARODAVNIH ULICAH 2 – VRAŽJA GLASBA

Besedilo: Lara Sorgo
Ilustracije: Miriam Eelettra Vaccari
Jezikovni pregled v italijanščini: Nives Zudič Antonič
Prevod v slovenščino: Nataša Fajon
Jezikovni pregled prevoda: Andreja P. Jezernik
Priprava za tisk: Duška Đukić
Založnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, Mestna knjižnica Piran, 2019
Tisk: Evrografis d.o.o.
Naklada: 1000

 


 

ZGODBA NEKEGA SVETILNIKA

Besedilo: Daniela Paliaga Janković
Fotografije: Sergio Gobbo, Vinko Oblak, Daniela Paliaga Janković, Jadran Rusjan, Marta Ramos Janković, Igor Štibilj, Ubald Trnkoczy
Prevod v slovenščino: Manuela Rojec
Lektoriranje slovenskega besedila: Karmen Kodarin
Izdala: Skupnost Italijanov G. Tartini, 2019
Oblikovanje: Duška Đukić
Logo svetilnika na naslovnici: Eva Barbari
Tisk: Eurografis d.o.o.
Naklada: 1000


 

FULVIA GRBAC – CONTRA NATURAM grafike

Katalog razstave
Izdajatelj: Obalne galerije Piran, 2019
Kustosinja razstave: Nives Marvin
Besedilo: Nives Marvin
Dokumentacija: Nives Marvin
Prevod: Daniela Paliaga, Adriana Mrkalj
Fotografije: Jadran Rusjan
Oblikovanje: Duška Đukić
Tisk: Grafika Helvetica
Naklada: 1000

 


2018


 

FULVIA ZUDIČ – PIRAN – PIRANO slike

Katalog razstave
Izdajatelj: Obalne galerije Piran, 2018
Kustosinja razstave: Nives Marvin
Besedilo: Nives Marvin
Dokumentacija: Nives Marvin
Prevod: Daniela Paliaga
Fotografije: Jaka Jeraša
Oblikovanje: Duška Đukić
Tisk: Pixartprinting SpA
Naklada: 300


2017


 

V ISKANJU VODE MED PIRANSKIMI TRGI IN DVORIŠČI:

katalog piranskih vodnjakov in pitnikov danes in v preteklosti 

Besedilo: Daniela Paliaga Janković
Fotografije: Istituto per i beni culturali della Slovenia, UT Pirano/Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, TE Piran, Jaka Jeraša, Joey Palaković, Guido La Pasquala, Slobodan Simič – Sime, Ubald Trnkoczy, Daniela Paliaga J., Jaka Šoba, Rino Tagliapietra, Angelo Mostrogiacomo, Robert D’Ans, www.pirankotjebilnekoc.si
Prevod iz italijanščine: Kristina Pravica, Mojca Železen Repe
Lektoriranje slovenskega besedila: Mojca Železen Repe, Manuela Rojec, Nives Marvin
Lektoriranje italijanskega besedila: Nadia Zigante
Izdala: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, 2017
Tisk: Eurografis d.o.o.
Naklada: 1000


2013


RIHARD LOBENWEIN

Katalog razstave

Založnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran

V imenu založnika: Nadia Zigante

Kustosinja razstave: Fulvia Zudič

Besedilo: Nives Marvin

Prevodi: Ivan Markovič, Martin Cregeen

Fotografije: Ljubo Radovac

Oblikovanje: Rok Kleva Ivančić

Tisk: Pigraf d.o.o Isola

Naklada: 500

Prva izdaja: oktober 2013


Rok Kleva Ivančič

Katalog razstave

Založnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran

V imenu založnika: Nadia Zigante

Kustosinja razstave: Fulvia Zudič

Besedilo: Nives Marvin

Prevodi: Ivan Markovič, Martin Cregeen

Fotografije: Matia Sčukovt

Priprava za tisk: Rok Kleva Ivančić

Tisk: Pigraf d.o.o Isola

Naklada: 500

Prva izdaja: september 2013


2012


LA FAMEA DEI SALINERI/SOLINARSKA DRUŽINA

Založnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran

Besedila: Manuela Rojec, Fulvia Zudič, Kristjan Knez

Fotografije: Ubald Trnkoczy

Prevod: Ines Perkavac

Oblikovanje: Julija Zornik Strle

Tisk: Pigraf d.o.o. Isola

Naklada: 2000

Prva izdaja: junij 2012


LE PERLE DEL NOSTRO DIALETTO

2. del

Prva izdaja Lasa Pur Dir: junij 2010

Prvi ponatis izdaje Lasa Pur Dir: junij 2012

Spremna beseda ponatisa: Giovanni Rapelli

Uredili: Ondina Lusa in Fulvia Zudič

Jezikovni pregled: Marino Bonifacio

Ilustracije in naslovnica: Fulvia Zudič

Oblikovanje in tisk: Pigraf d.o.o Izola

Naklada: 1100 izvodov

September 2012


LE PERLE DEL NOSTRO DIALETTO

1. del

Prva izdaja Lasa Pur Dir: april 2004

Prvi ponatis izdaje Lasa Pur Dir: avgust 2012

Spremna beseda ponatisa: Nives Zudič Antonič

Uredili: Ondina Lusa in Fulvia Zudič

Jezikovni pregled: Marino Bonifacio

Ilustracije in naslovnica: Fulvia Zudič

Oblikovanje in tisk: Pigraf d.o.o. Izola

Naklada: 1500 izvodov

Avgust 2012


2011


 

 

 

 

 

DIEGO DE CASTRO 1907-2007

Prispevki s študijskega kongresa (Piran, 16.-17. november 2007)

Izdala: Skupnost Italijanov ‘Giuseppe Tartini’ Pirano, 2011
Uredila: Kristjan Knez in Ondina Lusa
Prevodi: Devana Jovan, Kristjan Knez
Fotografije: Gianfranco Abrami, Franco Levi, Ivica Pletikosić, Lara Sorgo, Franco Viezzoli
Risbe: Liliana Stipanov
Oblikovanje: Zvonko Zelić
Tisk: Birografika BORI d.o.o.

 

 


 

 

 

CESARE DELL’ACQUA
CONTRIBUTI E AGGIORNAMENTI (prispevki in posodobitve)

Izdalo: Društvo za zgodovinske in geografske študije Piran, 2011
Odgovorni urednik: Kristjan Knez
Uredila: Franco Firmiani in Flavio Tossi
Besedila: Marino Bonifacio, Rosella Fabiani, Serenella Ferrari, Franco Firmiani, Kristjan Knez, Flavio Tossi, Brita Velghe
Prevodi: Leander Cunja, Daniela Ruzzier Taič, Flavio Tossi, Melita Živkovič
Fotografije: Lara Sorgo, Franco Viezzoli
Oblikovanje: Zvonko Zelić
Tisk: Birografika BORI d.o.o.

 

 

 


 

Cognomi del Comune di Pirano e dell’Istria/Priimki v občini Piran in Istri

Marino Bonifacio

Založnik: Trillo

Serija: Lasa Pur Dir

Uredništvo: Ondina Lusa, Fulvia Zudič

Naslovnica: Liliana Stipanov

Prepis: Maria Luisa Giurco

Oblikovanje in tisk: Pigraf d.o.o. Izola – Isola

Naklada: 1000

Piran 2011


2010


Forme/Oblike

Katalog del članov skupine za keramiko Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran

Besedila: Fulvia Zudič, Nives Marvin, Apolonija Krejačič

Fotografije v besedilih: arhiv Skupnosti Italijanov Piran/arhiv NoVa

Fotografije življenjski stil: Riccardo Bertoni/NoVa

Oblikovanje in priprava za tisk: Riccardo Bertoni/NoVa

Tisk: Pigraf d.o.o. Izola – Isola

Naklada: 500 izvodov

Piran, september 2010


2009


– Vent’anni della Festa del vin 1989-2008/Dvajset let praznika vina 1989-2008

– 20 anni di pittura in Casa Tartini/20 let slikanja v Tartinijevi hiši


2008


Note

Maria Palaković

Oblikovanje in priprava za tisk: NoVa Riccardo Bertoni s.p.

Tisk: Pigraf d.o.o. Izola – Isola

Naklada: 1000 izvodov

Založnik: Il Trillo

Piran 2008


2006


– Cantano, cantando… XXX anni del Coro “Giuseppe Tartini” (con cd audio)/30 let MePZ Giuseppe Tartini (z avdio CD-jem)

– El mar de Piran (a cura di Ondina Lusa, Fulvia Zudič, Kristjan Knez)/Piransko morje (uredili Ondina Lusa, Fulvia Zudič, Kristjan Knez)

– Cah A., Il giardino segreto: poesie/Skrivnostni vrt: pesmi


2005


– I confini militari di Venezia e dell’Austria nell’eta’ moderna (a cura di Antonio Miculian)/Vojaške meje Benetk in Avstrije v modernem času (uredil Antonio Miculian)

– Bertok M.,Memoria e identita’ nei giornalisti istriani in lingua italiana/Spomin in identiteta istrskih novinarjev v italijanskem jeziku

– Scotti G.,La testa della Medusa/Meduzina glava


2002


– La battaglia di Lepanto e l’Istria (a cura di Kristjan Knez)/Bitka pri Lepantu in Istra (uredil Kristjan Knez)

– Cigui R., Corpo araldico piranese/Piranska heraldika


2000


– Bonifacio M., Cognomi del Comune di Pirano e dell’Istria, vol. III/Priimki v občini Piran in Istri, 3. del


1999


– El sal de Piran(a cura di Almerigo Apollonio)/Piranska sol (uredil Almerigo Apollonio)


1998


– 10 anni di pittura in Casa Tartini, catalogo/10 let slikanja v Tartinijevi hiši, katalog

– Bonifacio M.,Cognomi del Comune di Pirano e dell’Istria,vol. II/Priimki v občini Piran in Istri, 2. del