Publikacije

il Trillo


2023
n.67; n.68; n.69; n.70;

2022
n.61; n.62; n.63; n.64; n.65; n.66;

2021
n.55; n.56; n.57; n.58; n.59; n.60

2020
n.49; n.50; n.51; n.52; n.53; n.54

2019
n. 43; n.44; n.45; n.46; n.47; n.48

2018

n. 37n. 38n. 39n. 40; n. 41, n. 42

2017

n. 30n. 31n. 32; n. 33n. 34; n. 35;
n. 36

2016

št. 24; št. 25; št. 26; št. 27; št. 28; št. 29

2015

št. 18; št. 19; št. 20; št. 21; št. 22; št. 23

2014

št. 12; št. 13; št. 14; št. 15; št. 16; št. 17

2013

št. 6; št. 7; št. 8; št. 9; št. 10; št. 11


2023


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

KAMNITI SPOMINI – Daniela Paliaga Jankovič 

Izdala: Comunità autogestita della nazionalità italiana Pirano
Za založnika: Andrea Bartole
Besedilo: Daniela Paliaga Jankovič
Prevod iz italijanščine in lektoriranje:
Mojca Železen Repe
Oblikovanje: Duška Đukič
Fotografije: Peter Litavsky, Jaka Jeraša, Vinko Oblak, D. Paliaga, S. Jankovič
Risbe: Guido La Pasquala
Tisk: Paralele
Naklada: 500 izvodov

December 2023

 

 


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

RITRATTO DI UN’INSEGNANTE – LUISELLA di Marina Žigon

Založnik:  Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran
Za založnika: Andrea Bartole
Jezikovni pregled besedila v italijanščini: Marino Maurel

Fotografije: Arhiv družine Ravalico, iz osebnih zbirk in arhivov ustanov italijanske narodne skupnosti
Priprava za tisk: Eneja Kocijančič
Tisk: Paralele, Ljubljana
Naklada: 500

 

 

 


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

LA FARFALLA GIALLA

Založnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran
Za založnika: Andrea Bartole
Besedilo: Giacomo Scotti

Ilustracije: Fulvia Zudič
Priprava za tisk: Riccardo Bertoni
Tisk: Paralele, Ljubljana
Naklada: 500
Publikacijo je izdala Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran. Izdajo publikacije so finančno omogočili: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti in Urad vlade Republike Slovenije za narodnosti.
Piran, junij 2023

 


2022

, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

FESTIVAL DELLA POESIA DEL MARE DI PIRANO

Založba: Comunità autogestita della nazionalità italiana Pirano / Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran
Za založbo: Andrea Bartole
Kritik: Enzo Santese
Fotografije: Alexandra Mitakidis
Postavitev in oblikovanje: Eneja Kocjančič
Tisk: Paralele, Ljubljana
V naložbi: 500
Izdelano s prispevkom Generalnega konzulata Italije v Kopru ter prispevkom Ministrstva za kulturo Republike Slovenije preko Samoupravne obalne skupnosti italijanske narodnosti in Občine Piran
Piran, september 2022

 

 

 


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

PRESENTI

Naslovnica: Federica Cossich
Besedilo : Elena Bulfon Bernetič
Ilustracije : Federica Cossich
Jezikovni pregled : Michela Mangino
Oblikovanje : Mia Dellore
Založnik : Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana Pirano / Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran
Tisk : Evrografis d.o.o.
Naklada : 500

Izdajo knjige so omogočili Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran s sredstvi Ministrstva za kulturo RS, Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti in Občina Piran.

 

 

 


 

, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

INSIEME Informazioni sulle scuole italiane del Comune di Pirano (informacije o italijanskih šolah v občini Piran)

Nasovnica: Federica Cossich
Založila SSIN Piran ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, ki namenja sredstva Obalni SSIN.

 

 

 


2021


 

, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

OKUSI V SOLINAH Katalog razstave 

Založnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran
Uredila: Fulvia Zudič
Besedila: Andrea Bartole, Sergio Vuk, Apolonija Krejačič, Liliana Stipanov, Fulvia Grbac

Prevodi: Nataša Fajon (it/sl)
Fotografije: Aleš Cherbocci, Kristian Visintin
Jezikovni pregled: Marino Maurel
Oblikovanje: Duška Đukič
Tisk: Evrografis d.o.o.

Naklada: 500

 

 


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

CESARE DELL’ACQUA Katalog razstave

Založnik: Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče ‘Carlo Combi’ Koper
Sozaložnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran
Kustosi razstave: Kristjan Knez, Mario Steffe, Roberta Vincoletto, Fulvia Zudič
Avtorji: Kristjan Knez, Flavio Tossi, Roberta Vincoletto
Prevodi: Maja Blaškovič Šavle (it/sl/en), Nataša Fajon (it/sl)
Fotografije: Jaka Jeraša, Aleš Rosa, Lara Sorgo
Na naslovnici: Cesare Dell’Acqua, avtoportret, 1851, olje na platnu, cm 40 X 40, inv. 81, Museo Revoltella – Galleria d’arte moderna Trst
Grafično oblikovanje: Arhitekturni biro Alice Martina Grižančič
Tisk: Studio Matris, Capodistria


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

CESARE DELL’ACQUA 1821 – 1905 CATALOGO GENERALE 2021

(splošni katalog)

 

Besedilo: Flavio Tossi
Založnik: Inštitut za istrsko-reško-dalmatinsko kulturo Trst in Društvo za zgodovinske in geografske študije Piran, 2021
Tisk: Mosetti tecniche grafiche, Trieste

 


2020


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

DRUŠČINA S SVETILNIKA/LA COMPAGNIA DEL FARO

Besedilo: Katja Dellore

Ilustracije: Nada Dellore

Pregled italijanskega besedila: Elisabetta Pavan
Prevod v slovenščino: Mia Dellore
Pregled slovenskega besedila: Mojca Železen Repe
Pregib: Mia Dellore
Založnik: Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana Pirano 2020
Tisk: Grafika Soča d.o.o.
Naklada: 1000


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

PIRAN V ŽEPU

Besedilo: Daniela Paliaga Janković
Fotografije: Peter Litavsky, Nataša Fajon, Jaka Jeraša, Andrej Rojec
Prevod iz italijanščine: Manuela Rojec
Lektoriranje slovenskega besedila: Mojca Železen Repe
Izdala: Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana Pirano, 2020
Oblikovanje: Duška Đukić
Priprava mape Pirana in časovnice: Andrej Rojec
Tisk: Eurografis d.o.o.
Naklada: 1000


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

 

VOJC SODNIKAR PONIS – KAMENČKI skulpture

Katalog razstave

Izdajatelj: Obalne galerije Piran,  2020
Kustosinji razstave: Nives Marvin, Fulvia Zudič
Besedila: Andrea Bartole, Maurizio Tremul, Enzo Santese, Dejan Mehmedovič
Dokumentacija: Nives Marvin
Prevodi: Nicoletta Casagrande, Nataša Fajon
Fotografije: Nataša Fajon, Lado Jelen, Jaka Jeraša, Alexandra Mitakidis, Fulvia Zudič
Oblikovanje: Duška Đukić
Tisk: Eurografis d.o.o.
Naklada: 500

 


2019


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

PO STARODAVNIH ULICAH/PER LE ANTICHE VIE

Besedilo: Lara Sorgo
Ilustracije: Miriam Eelettra Vaccari
Jezikovni pregled v italijanščini: Nives Zudič Antonič
Prevod v slovenščino: Nataša Fajon
Jezikovni pregled prevoda: Andreja P. Jezernik
Priprava za tisk: Duška Đukić
Založnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, 2019
Tisk: Evrografis d.o.o.
Naklada: 1000

 

 

 


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

PO STARODAVNIH ULICAH 2/PER LE ANTICHE VIE 2

VRAŽJA GLASBA/LA MUSICA DEL DIAVOLO

Besedilo: Lara Sorgo
Ilustracije: Miriam Eelettra Vaccari
Jezikovni pregled v italijanščini: Nives Zudič Antonič
Prevod v slovenščino: Nataša Fajon
Jezikovni pregled prevoda: Andreja P. Jezernik
Priprava za tisk: Duška Đukić
Založnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, Mestna knjižnica Piran, 2019
Tisk: Evrografis d.o.o.
Naklada: 1000

 

 


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

 

ZGODBA NEKEGA SVETILNIKA

Besedilo: Daniela Paliaga Janković
Fotografije: Sergio Gobbo, Vinko Oblak, Daniela Paliaga Janković, Jadran Rusjan, Marta Ramos Janković, Igor Štibilj, Ubald Trnkoczy
Prevod v slovenščino: Manuela Rojec
Lektoriranje slovenskega besedila: Karmen Kodarin
Izdala: Skupnost Italijanov G. Tartini, 2019
Oblikovanje: Duška Đukić
Logo svetilnika na naslovnici: Eva Barbari
Tisk: Eurografis d.o.o.
Naklada: 1000


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

FULVIA GRBAC – CONTRA NATURAM grafike

Katalog razstave
Izdajatelj: Obalne galerije Piran, 2019
Kustosinja razstave: Nives Marvin
Besedilo: Nives Marvin
Dokumentacija: Nives Marvin
Prevod: Daniela Paliaga, Adriana Mrkalj
Fotografije: Jadran Rusjan
Oblikovanje: Duška Đukić
Tisk: Grafika Helvetica
Naklada: 1000

 

 


2018


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

FULVIA ZUDIČ – PIRAN – PIRANO slike

Katalog razstave
Izdajatelj: Obalne galerije Piran, 2018
Kustosinja razstave: Nives Marvin
Besedilo: Nives Marvin
Dokumentacija: Nives Marvin
Prevod: Daniela Paliaga
Fotografije: Jaka Jeraša
Oblikovanje: Duška Đukić
Tisk: Pixartprinting SpA
Naklada: 300

 

 

 


2017


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

V ISKANJU VODE MED PIRANSKIMI TRGI IN DVORIŠČI:

katalog piranskih vodnjakov in pitnikov danes in v preteklosti 

Besedilo: Daniela Paliaga Janković
Fotografije: Istituto per i beni culturali della Slovenia, UT Pirano/Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, TE Piran, Jaka Jeraša, Joey Palaković, Guido La Pasquala, Slobodan Simič – Sime, Ubald Trnkoczy, Daniela Paliaga J., Jaka Šoba, Rino Tagliapietra, Angelo Mostrogiacomo, Robert D’Ans, www.pirankotjebilnekoc.si
Prevod iz italijanščine: Kristina Pravica, Mojca Železen Repe
Lektoriranje slovenskega besedila: Mojca Železen Repe, Manuela Rojec, Nives Marvin
Lektoriranje italijanskega besedila: Nadia Zigante
Izdala: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, 2017
Tisk: Eurografis d.o.o.
Naklada: 1000


2013


RIHARD LOBENWEIN

Katalog razstave

Založnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran

V imenu založnika: Nadia Zigante

Kustosinja razstave: Fulvia Zudič

Besedilo: Nives Marvin

Prevodi: Ivan Markovič, Martin Cregeen

Fotografije: Ljubo Radovac

Oblikovanje: Rok Kleva Ivančić

Tisk: Pigraf d.o.o Isola

Naklada: 500

Prva izdaja: oktober 2013


Rok Kleva Ivančič

Katalog razstave

Založnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran

V imenu založnika: Nadia Zigante

Kustosinja razstave: Fulvia Zudič

Besedilo: Nives Marvin

Prevodi: Ivan Markovič, Martin Cregeen

Fotografije: Matia Sčukovt

Priprava za tisk: Rok Kleva Ivančić

Tisk: Pigraf d.o.o Isola

Naklada: 500

Prva izdaja: september 2013


2012


LA FAMEA DEI SALINERI/SOLINARSKA DRUŽINA

Založnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran

Besedila: Manuela Rojec, Fulvia Zudič, Kristjan Knez

Fotografije: Ubald Trnkoczy

Prevod: Ines Perkavac

Oblikovanje: Julija Zornik Strle

Tisk: Pigraf d.o.o. Isola

Naklada: 2000

Prva izdaja: junij 2012


LE PERLE DEL NOSTRO DIALETTO

2. del

Prva izdaja Lasa Pur Dir: junij 2010

Prvi ponatis izdaje Lasa Pur Dir: junij 2012

Spremna beseda ponatisa: Giovanni Rapelli

Uredili: Ondina Lusa in Fulvia Zudič

Jezikovni pregled: Marino Bonifacio

Ilustracije in naslovnica: Fulvia Zudič

Oblikovanje in tisk: Pigraf d.o.o Izola

Naklada: 1100 izvodov

September 2012


LE PERLE DEL NOSTRO DIALETTO

1. del

Prva izdaja Lasa Pur Dir: april 2004

Prvi ponatis izdaje Lasa Pur Dir: avgust 2012

Spremna beseda ponatisa: Nives Zudič Antonič

Uredili: Ondina Lusa in Fulvia Zudič

Jezikovni pregled: Marino Bonifacio

Ilustracije in naslovnica: Fulvia Zudič

Oblikovanje in tisk: Pigraf d.o.o. Izola

Naklada: 1500 izvodov

Avgust 2012


2011


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

 

 

 

 

DIEGO DE CASTRO 1907-2007

Prispevki s študijskega kongresa (Piran, 16.-17. november 2007)

Izdala: Skupnost Italijanov ‘Giuseppe Tartini’ Pirano, 2011
Uredila: Kristjan Knez in Ondina Lusa
Prevodi: Devana Jovan, Kristjan Knez
Fotografije: Gianfranco Abrami, Franco Levi, Ivica Pletikosić, Lara Sorgo, Franco Viezzoli
Risbe: Liliana Stipanov
Oblikovanje: Zvonko Zelić
Tisk: Birografika BORI d.o.o.

 

 


, Publikacije, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran

 

 

 

CESARE DELL’ACQUA
CONTRIBUTI E AGGIORNAMENTI (prispevki in posodobitve)

Izdalo: Društvo za zgodovinske in geografske študije Piran, 2011
Odgovorni urednik: Kristjan Knez
Uredila: Franco Firmiani in Flavio Tossi
Besedila: Marino Bonifacio, Rosella Fabiani, Serenella Ferrari, Franco Firmiani, Kristjan Knez, Flavio Tossi, Brita Velghe
Prevodi: Leander Cunja, Daniela Ruzzier Taič, Flavio Tossi, Melita Živkovič
Fotografije: Lara Sorgo, Franco Viezzoli
Oblikovanje: Zvonko Zelić
Tisk: Birografika BORI d.o.o.

 

 

 


 

Cognomi del Comune di Pirano e dell’Istria/Priimki v občini Piran in Istri

Marino Bonifacio

Založnik: Trillo

Serija: Lasa Pur Dir

Uredništvo: Ondina Lusa, Fulvia Zudič

Naslovnica: Liliana Stipanov

Prepis: Maria Luisa Giurco

Oblikovanje in tisk: Pigraf d.o.o. Izola – Isola

Naklada: 1000

Piran 2011


2010


Forme/Oblike

Katalog del članov skupine za keramiko Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran

Besedila: Fulvia Zudič, Nives Marvin, Apolonija Krejačič

Fotografije v besedilih: arhiv Skupnosti Italijanov Piran/arhiv NoVa

Fotografije življenjski stil: Riccardo Bertoni/NoVa

Oblikovanje in priprava za tisk: Riccardo Bertoni/NoVa

Tisk: Pigraf d.o.o. Izola – Isola

Naklada: 500 izvodov

Piran, september 2010


2009


– Vent’anni della Festa del vin 1989-2008/Dvajset let praznika vina 1989-2008

– 20 anni di pittura in Casa Tartini/20 let slikanja v Tartinijevi hiši


2008


Note

Maria Palaković

Oblikovanje in priprava za tisk: NoVa Riccardo Bertoni s.p.

Tisk: Pigraf d.o.o. Izola – Isola

Naklada: 1000 izvodov

Založnik: Il Trillo

Piran 2008


2006


– Cantano, cantando… XXX anni del Coro “Giuseppe Tartini” (con cd audio)/30 let MePZ Giuseppe Tartini (z avdio CD-jem)

– El mar de Piran (a cura di Ondina Lusa, Fulvia Zudič, Kristjan Knez)/Piransko morje (uredili Ondina Lusa, Fulvia Zudič, Kristjan Knez)

– Cah A., Il giardino segreto: poesie/Skrivnostni vrt: pesmi


2005


– I confini militari di Venezia e dell’Austria nell’eta’ moderna (a cura di Antonio Miculian)/Vojaške meje Benetk in Avstrije v modernem času (uredil Antonio Miculian)

– Bertok M.,Memoria e identita’ nei giornalisti istriani in lingua italiana/Spomin in identiteta istrskih novinarjev v italijanskem jeziku

– Scotti G.,La testa della Medusa/Meduzina glava


2002


– La battaglia di Lepanto e l’Istria (a cura di Kristjan Knez)/Bitka pri Lepantu in Istra (uredil Kristjan Knez)

– Cigui R., Corpo araldico piranese/Piranska heraldika


2000


– Bonifacio M., Cognomi del Comune di Pirano e dell’Istria, vol. III/Priimki v občini Piran in Istri, 3. del


1999


– El sal de Piran(a cura di Almerigo Apollonio)/Piranska sol (uredil Almerigo Apollonio)


1998


– 10 anni di pittura in Casa Tartini, catalogo/10 let slikanja v Tartinijevi hiši, katalog

– Bonifacio M.,Cognomi del Comune di Pirano e dell’Istria,vol. II/Priimki v občini Piran in Istri, 2. del