Publikacije

il Trillo


2019

n. 42; n. 43; n.44

2018

n. 36n. 37n. 38n. 39n. 40; n. 41

2017

n. 30n. 31n. 32; n. 33n. 34; n. 35

2016

n. 24n. 25n. 26n. 27n. 28; n. 29

2015

n. 18n. 19n. 20n. 21n. 22; n. 23

2014

n. 12n. 13n. 14n. 15n. 16; n. 17

2013

n. 6n. 7n. 8n. 9n. 10; n. 11

2021


 

 

CESARE DELL’ACQUA 1821 – 1905 CATALOGO GENERALE 2021

(splošni katalog)

 

Besedilo: Flavio Tossi
Založnik: Inštitut za istrsko-reško-dalmatinsko kulturo Trst in Društvo za zgodovinske in geografske študije Piran, 2021
Tisk: Mosetti tecniche grafiche, Trieste


2020


 

DRUŠČINA S SVETILNIKA

Besedilo: Katja Dellore

Ilustracije: Nada Dellore

Pregled italijanskega besedila: Elisabetta Pavan
Prevod v slovenščino: Mia Dellore
Pregled slovenskega besedila: Mojca Železen Repe
Pregib: Mia Dellore
Založnik: Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana Pirano 2020
Tisk: Grafika Soča d.o.o.
Naklada: 1000


 

PIRAN V ŽEPU

Besedilo: Daniela Paliaga Janković
Fotografije: Peter Litavsky, Nataša Fajon, Jaka Jeraša, Andrej Rojec
Prevod iz italijanščine: Manuela Rojec
Lektoriranje slovenskega besedila: Mojca Železen Repe
Izdala: Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana Pirano, 2020
Oblikovanje: Duška Đukić
Priprava mape Pirana in časovnice: Andrej Rojec
Tisk: Eurografis d.o.o.
Naklada: 1000


 

VOJC SODNIKAR PONIS – KAMENČKI skulpture

Katalog razstave

Izdajatelj: Obalne galerije Piran,  2020
Kustosinji razstave: Nives Marvin, Fulvia Zudič
Besedila: Andrea Bartole, Maurizio Tremul, Enzo Santese, Dejan Mehmedovič
Dokumentacija: Nives Marvin
Prevodi: Nicoletta Casagrande, Nataša Fajon
Fotografije: Nataša Fajon, Lado Jelen, Jaka Jeraša, Alexandra Mitakidis, Fulvia Zudič
Oblikovanje: Duška Đukić
Tisk: Eurografis d.o.o.
Naklada: 500

 


2019


 

PO STARODAVNIH ULICAH

Besedilo: Lara Sorgo
Ilustracije: Miriam Eelettra Vaccari
Jezikovni pregled v italijanščini: Nives Zudič Antonič
Prevod v slovenščino: Nataša Fajon
Jezikovni pregled prevoda: Andreja P. Jezernik
Priprava za tisk: Duška Đukić
Založnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, 2019
Tisk: Evrografis d.o.o.
Naklada: 1000

 


 

PO STARODAVNIH ULICAH 2 – VRAŽJA GLASBA

Besedilo: Lara Sorgo
Ilustracije: Miriam Eelettra Vaccari
Jezikovni pregled v italijanščini: Nives Zudič Antonič
Prevod v slovenščino: Nataša Fajon
Jezikovni pregled prevoda: Andreja P. Jezernik
Priprava za tisk: Duška Đukić
Založnik: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, Mestna knjižnica Piran, 2019
Tisk: Evrografis d.o.o.
Naklada: 1000

 


 

ZGODBA NEKEGA SVETILNIKA

Besedilo: Daniela Paliaga Janković
Fotografije: Sergio Gobbo, Vinko Oblak, Daniela Paliaga Janković, Jadran Rusjan, Marta Ramos Janković, Igor Štibilj, Ubald Trnkoczy
Prevod v slovenščino: Manuela Rojec
Lektoriranje slovenskega besedila: Karmen Kodarin
Izdala: Skupnost Italijanov G. Tartini, 2019
Oblikovanje: Duška Đukić
Logo svetilnika na naslovnici: Eva Barbari
Tisk: Eurografis d.o.o.
Naklada: 1000


 

FULVIA GRBAC – CONTRA NATURAM grafike

Katalog razstave
Izdajatelj: Obalne galerije Piran, 2019
Kustosinja razstave: Nives Marvin
Besedilo: Nives Marvin
Dokumentacija: Nives Marvin
Prevod: Daniela Paliaga, Adriana Mrkalj
Fotografije: Jadran Rusjan
Oblikovanje: Duška Đukić
Tisk: Grafika Helvetica
Naklada: 1000

 


2018


 

FULVIA ZUDIČ – PIRAN – PIRANO slike

Katalog razstave
Izdajatelj: Obalne galerije Piran, 2018
Kustosinja razstave: Nives Marvin
Besedilo: Nives Marvin
Dokumentacija: Nives Marvin
Prevod: Daniela Paliaga
Fotografije: Jaka Jeraša
Oblikovanje: Duška Đukić
Tisk: Pixartprinting SpA
Naklada: 300


2017


 

V ISKANJU VODE MED PIRANSKIMI TRGI IN DVORIŠČI:

katalog piranskih vodnjakov in pitnikov danes in v preteklosti 

Besedilo: Daniela Paliaga Janković
Fotografije: Istituto per i beni culturali della Slovenia, UT Pirano/Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, TE Piran, Jaka Jeraša, Joey Palaković, Guido La Pasquala, Slobodan Simič – Sime, Ubald Trnkoczy, Daniela Paliaga J., Jaka Šoba, Rino Tagliapietra, Angelo Mostrogiacomo, Robert D’Ans, www.pirankotjebilnekoc.si
Prevod iz italijanščine: Kristina Pravica, Mojca Železen Repe
Lektoriranje slovenskega besedila: Mojca Železen Repe, Manuela Rojec, Nives Marvin
Lektoriranje italijanskega besedila: Nadia Zigante
Izdala: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, 2017
Tisk: Eurografis d.o.o.
Naklada: 1000


2013


RIHARD LOBENWEIN

Catalogo della mostra

Editore: Comunità autogestita della nazionalità italiana Pirano

Per l’editore: Nadia Zigante

Curatrice della mostra: Fulvia Zudič

Testo: Nives Marvin

Traduzioni: Ivan Markovič, Martin Cregeen

Foto: Ljubo Radovac

Veste grafica: Rok Kleva Ivančić

Stampa: Pigraf d.o.o Isola

Tiratura: 500

Prima edizione: ottobre 2013


Rok Kleva Ivančič

Catalogo della mostra

Editore: Comunità autogestita della nazionalità italiana Pirano

Per l’editore: Nadia Zigante

Curatrice della mostra: Fulvia Zudič

Testo: Nives Marvin

Traduzioni: Ivan Markovič, Martin Cregeen

Foto: Matia Sčukovt

Veste grafica: Rok Kleva Ivančić

Stampa: Pigraf d.o.o Isola

Tiratura: 500

Prima edizione: Settembre 2013

2012


LA FAMEA DEI SALINERI

SOLINARSKA DRUŽINA

Editore: Comunità autogestita della nazionalità italiana Pirano

Testi: Manuela Rojec, Fulvia Zudič, Kristjan Knez

Fotografie: Ubald Trnkoczy

Traduzione: Ines Perkavac

Design: Julija Zornik Strle

Stampa: Pigraf d.o.o. Isola

Tiratura: 2000

Prima edizione: Giugno 2012


LE PERLE DEL NOSTRO DIALETTO

II volume

Prima edizione »Lasa Pur Dir«, giugno 2010

Prima ristampa edizione Lasa Pur Dir, giugno 2012

Introduzione alla presenteristampa è di Giovanni Rapelli

A cura diOndina Lusa e Fulvia Zudič

Revisione dei testidi Marino Bonifacio

Illustrazioni e copertinadi Fulvia Zudič

Stampa e impaginazione: Pigraf, s.r.l. Isola

Tiratura: 1100 copie

Settembre 2012


LE PERLE DEL NOSTRO DIALETTO

I volume

Prima edizioneLasa Pur Dir, aprile 2004

Prima ristampaedizione Lasa Pur Dir, agosto 2012

L’introduzione alla ristampadi Nives Zudič Antonič

A cura diOndina Lusa e Fulvia Zudič

Revisione dei testidi Marino Bonifacio

Illustrazioni e copertinadi Fulvia Zudič

Stampa e impaginazione: Pigraf, s.r.l. Isola

Tiratura: 1500 copie

Agosto 2012


2011


 

 

 

 

 

DIEGO DE CASTRO 1907-2007

Prispevki s študijskega kongresa (Piran, 16.-17. november 2007)

Izdala: Skupnost Italijanov ‘Giuseppe Tartini’ Pirano, 2011
Uredila: Kristjan Knez in Ondina Lusa
Prevodi: Devana Jovan, Kristjan Knez
Fotografije: Gianfranco Abrami, Franco Levi, Ivica Pletikosić, Lara Sorgo, Franco Viezzoli
Risbe: Liliana Stipanov
Oblikovanje: Zvonko Zelić
Tisk: Birografika BORI d.o.o.

 

 


 

 

 

CESARE DELL’ACQUA
CONTRIBUTI E AGGIORNAMENTI (prispevki in posodobitve)

Izdalo: Društvo za zgodovinske in geografske študije Piran, 2011
Odgovorni urednik: Kristjan Knez
Uredila: Franco Firmiani in Flavio Tossi
Besedila: Marino Bonifacio, Rosella Fabiani, Serenella Ferrari, Franco Firmiani, Kristjan Knez, Flavio Tossi, Brita Velghe
Prevodi: Leander Cunja, Daniela Ruzzier Taič, Flavio Tossi, Melita Živkovič
Fotografije: Lara Sorgo, Franco Viezzoli
Oblikovanje: Zvonko Zelić
Tisk: Birografika BORI d.o.o.

 

 

 


 


Cognomi del Comune di Pirano e dell’Istria

Marino Bonifacio

Edizioni: Il Trillo

Collana: Lasa Pur Dir

Redazione: Ondina Lusa, Fulvia Zudič

Copertina: Liliana Stipanov

Trascrizione: Maria Luisa Giurco

Impaginazione e stampa: Pigraf s.r.l. Izola – Isola

Copie: 1000

Pirano 2011

2010


Forme

Catalogo dei lavori del gruppo di ceramica della Comunita’ degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano

Testi: Fulvia Zudič, Nives Marvin, Apolonija Krejačič

Fotografie nel testo: archivio Comunita’ degli Italiani Pirano / archivio NoVa

Fotografie still life: Riccardo Bertoni / NoVa

Progetto grafico e impaginazione: Riccardo Bertoni / NoVa

Stampa: Pigraf d.o.o. Izola – Isola

Tiratura: 500 copie

Pirano, Settembre 2010

2008


Note

Maria Palaković

Progetto grafico e impaginazione: NoVa Riccardo Bertoni s.p.

Stampa: Pigraf s.r.l. Izola – Isola

Tiratura: 1000 copie

Edizione: Il Trillo

Pirano 2008

2009


Vent’anni della Festa del vin 1989-2008

20 anni di pittura in Casa Tartini

2006

Cantano, cantando… XXX anni del Coro “Giuseppe Tartini” (con cd audio)

El mar de Piran, (a cura di Ondina Lusa, Fulvia Zudič, Kristjan Knez)

– Cah A., Il giardino segreto: poesie

2005


I confini militari di Venezia e dell’Austria nell’eta’ moderna (a cura di Antonio Miculian)

– Bertok M.,Memoria e identita’ nei giornalisti istriani in lingua italiana

– Scotti G.,La testa della Medusa

2002


La battaglia di Lepanto e l’Istria (a cura di Kristjan Knez)

– Cigui R., Corpo araldico piranese

2000


– Bonifacio M., Cognomi del Comune di Pirano e dell’Istria, vol. III

1999


El sal de Piran(a cura di Almerigo Apollonio)

1998


10 anni di pittura in Casa Tartini, catalogo

– Bonifacio M.,Cognomi del Comune di Pirano e dell’Istria,vol. II