KNJIŽNICA

Knjižnico skupnosti, ki nosi ime po zaslužnem profesorju Diegu de Castru, tvorita dva prostora. V prvem se nahajajo knjige za izposojo, v drugem pa je shranjena zapuščina de Castra.

Za izposojo so na voljo številne knjige v italijanskem jeziku, tako leposlovne kot poljudnoznanstvene. Posebna pozornost je namenjena domoznanskim knjigam.

Knjige lahko prevzamete in jih vrnete brez osebnega stika, tako da jih naročite oziroma se zanje dogovorite
s klicem na telefonsko številko 070 727 801 (Ksenija Petaros) ali sporočilom na elektronski naslov [email protected]

Zapuščina de Castra predstavlja profesorjevo osebno knjižnico, ki jo je podaril skupnosti. V njej so shranjene predvsem statistične in domoznanske knjige, ki niso za izposojo, lahko pa jih prelistate v knjižnici.

Vse knjige so vključene v spletni knjižnični sistem COBISS.