DRUŠTVO ZA ZGODOVINSKE IN GEOGRAFSKE ŠTUDIJE

Društvo za zgodovinske in geografske študije

Naslov

Kajuhova ul. 12
6330 Piran
Slovenija

Predsednik

Kristjan Knez

Podpredsednik

Rino Cigui

Odborni svet

Kristjan Knez
Marina Paoletić
David Di Paoli Paulovich
Rino Cigui
Chiara Vigini
Michele Grison
Salvator Žitko

Tajništvo

Marina Paoletić

Računovodstvo

Valda Zottich

Kontakti

Tel tajništvo: +386 5 6733 090
Email: [email protected]