NEWSLETTER

Sabato 28 settembre 2019 grande festa in Piazza Tartini per le Giornate europee del patrimonio culturale che quest’anno portano il titolo Patrimonio #divertimento #arte (Dediščina #razvredilo #umetnost). Tutti i gruppi della Comunità saranno coinvolti per far rivivere l’atmosfera del passato della città.

Si partirà quindi dal periodo medievale per arrivare ai tempi di Giuseppe Tartini nel XVII-XVIII secolo e infine alla storia più recente con la tradizione dei salinai. Musica, gioco, abitudini d’un tempo, mestieri ormai scomparsi, rivivranno in ‘palcoscenici’ allestiti nei pressi della piazza e delle porte cittadine.

Parteciperanno: La famea dei salineri, il gruppo mandolinistico, il gruppo filodrammatico, il gruppo “Al tempo di Tartini”, il gruppo “Voga Veneta Piran”, il gruppo di taglio e cucito, il gruppo di maglia e uncinetto, il gruppo di ceramica, il gruppo di pittura, il gruppo di disegno e scultura, il coro “Giuseppe Tartini”, il gruppo fotografico. Collabora alla giornata anche la scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro.

V soboto, 28. septembra 2019, bo Tartinijev trg prizorišče velike zabave v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine, ki letos naslavljajo temo #dediščina, #razvedrilo, #umetnost. Pri oživitvi vzdušja preteklosti bodo sodelovale vse skupine naše skupnosti.

Začeli bomo v srednjem veku, se sprehodili skozi 17. in 18. stoletje, čas, v katerem je živel Giuseppe Tartini, in se zasidrali v novejši zgodovini, ko je bila v ospredju solinarska tradicija. Glasba, igre, starodavni običaji, izginule obrti bodo oživeli na “odrih”, postavljenih na trgu in ob mestnih vratih.

Sodelovali bodo: solinarska družina, mandolinska skupina, dramska skupina, skupina “Iz Tartinijevega časa”, skupina “Voga Veneta Piran”, skupina šiviljskega krožka, skupina krožka pletenja in kvačkanja, keramičarska skupina, slikarska skupina, skupina za risanje in kiparstvo, pevski zbor »Giuseppe Tartini«, fotografska skupina. Pridružila se bo tudi osnovna šola Vincenzo in Diego de Castro.