NEWSLETTER

Festa della musica

Categories: Musica,NEWS

Mercoledì 10 ottobre 2018 si terrà a Pirano la Festa della musica. Dalle 11 di mattina alle 21 di sera, sarà possibile ascoltare musica e presentazioni organizzate per l’occasione.

Alle 14.45 in Casa Tartini avrà luogo il concerto-presentazione dal titolo Slovenske klavriske miniature (Miniature slovene per pianoforte) di Bojan Glavina. Finora la presentazione si è svolta in 9 località della Slovenia, dell’Italia e della Croazia.

Organizzatori: Associazione culturale ARS Magna e Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” Pirano in occasione della Giornata mondiale della musica e in concomitanza con l’anno europeo dell’eredità culturale.

———

14:45, Tartinijeva hiša: Komentirani koncert – predavanje z naslovom Slovenske klavirske miniature v izvedbi Bojana Glavine je do sedaj poslušalo čez 500 ljudi v 9-ih krajih Slovenije, Italije in na Hrvaškem. Prav povsod so komentarji bili izredno pohvalni; mnenje kolegov je: »da bi tovrsten koncert bil zelo primeren za vse zainteresirane za splošno kulturo in širšo glasbeno razgledanost; obvezen pa bi bil za seznanjanje vseh učiteljev glasbe in dijakov umetniških šol.«

Organizatorja: Kulturno društvo ARS  Magna in Skupnost italijanov “Giuseppe Tartini” Piran ob praznovanju Svetovnega dneva glasbe v okviru Evropskega leta kulturne dediščine.