NEWSLETTER

Il giardino delle verità nascoste / Vrt skrivnostnih resnic

Categories: Libri,NEWS

Ascoltare storie nell’abbraccio di un tramonto

Un vecchio proverbio piranese racconta che Pirano ha sempre portato il titolo di “Città dei tramonti più belli”, e sebbene nessuno sappia quando e chi le ha dato questo titolo, i biglietti per la “Galleria del cielo” di Pirano, che si estende lungo la sua parte estrema, dove la terra lentamente scompare nel mare, vengono esauriti velocemente. I biglietti sono certamente gratuiti, ma è consigliabile ritirarli il prima possibile, poiché gli spettatori che desiderano ammirare i spettacoli del sole occupano rapidamente i posti a sedere sulla pietra in riva al mare.

Uno spettacolo molto particolare che ha visto il sole protagonista è stato in programma dal 5 all’8 ottobre sul piccolo palco del Faro di Pirano, in Punta. Nello spettacolo di mezz’ora, diretto dalla regista Miriam Monica, abbiamo vissuto il tramonto in modo completamente diverso. Distesi sul piazzale davanti alla torre difensiva, che un tempo rappresentava una parte importante delle mura cittadine, nel cortile dell’ex casa del guardiano del faro, su cui veglia il campanile ottagonale, e con al centro una misteriosa pozzo mai secco, ammirando il sole – un’opera d’arte unica nel cielo – ascoltiamo i racconti dal libro “Il giardino delle verità nascoste”. Il ruolo della narratrice è stato ripreso dalla regista stessa, perché, come lei stessa ha detto, da tempo si cimentava con l’idea di leggere al tramonto.

“Quando il sole tramonta, praticamente dice addio, perché la notte sta arrivando. Si potrebbe dire che in questo modo augura la buona notte a tutti i visitatori che ci vengono ad ascoltare. Così le persone si godono il tramonto, nell’abbraccio di una voce che racconta storie”, ha aggiunto Monica.

Come una specie di ninna nanna per adulti, ma che, se qualcuno si addormenta, lo sveglia subito, perché quando il sole dice addio, fa subito freddo.

Il libro “Il giardino delle verità nascoste” di Paola Cadelli è stato scelto da Miriam perché tutte le storie si svolgono al faro di Trieste. Ma mentre la nostra vicina città portuale vanta davvero di un imponente faro, quello del libro è frutto dell’immaginazione dell’autrice. Inventate sono anche storie ed eroi che sono venuti al faro, portati da tutti i venti.

“Il faro di Pirano mi è sembrato un luogo adatto per leggere questo libro, siccome qui davanti ai nostri occhi si stende l’immenso azzurro che collega i tre paesi. Ci troviamo nell’Istria slovena, alla nostra sinistra possiamo vedere l’Istria croata in lontananza alla destra possiamo vedere l’Istria italiana”, ha detto Monica.

Purtroppo l’inizio di ottobre è stato nuovamente segnato da misure di restrizione più severe a causa dei crescenti contagi dovuti dal coronavirus, che hanno ridotto il numero già piccolo di visitatori che il faro può accogliere. Ma Miriam sta già progettando nuove iniziative. Insieme alle compagne del gruppo delle vogatrici Voga Veneta, stanno preparando una colazione speciale nel mezzo della baia di Pirano, dove saranno raggiunti dagli amici di Salvore. In questa occasione intendono consegnare loro il libro della Cadelli, sperando che un giorno lo leggeranno anche sotto il faro di Salvore. Proseguirebbe la lettura al faro di Grado e …

“Il faro è un simbolo di luce, quindi gli daremmo una voce che viaggia con il mare oltre l’orizzonte e lo spazio”, ha spiegato infine.

Una luce che si è accesa davvero. Poco dopo le 18, quando il sole stava ancora accarezzando i visitatori con i suoi raggi, e poco prima delle 18:30, quando alle sue spalle restava solo il cielo colorato.


Poslušanje zgodb v objemu sončnega zahoda

Stari piranski pregovor menda pravi, da je Piran že od nekdaj nosilec naziva “Mesto najlepših sončnih zahodov”, in čeprav nihče ne ve, kdaj in kdo mu je ta naziv podaril in ali ga sploh je, vstopnice za piransko ‘Neboteko,’ ki se razprostira vzdolž njegovega skrajnega dela, kjer kopno počasi izgine v morju, gredo vedno za med. Vstopnice so seveda brezplačne, jih je pa priporočljivo prevzeti čim prej, saj rednih sončnih predstav željni gledalci hitro zasedejo kamnite sedeže ob morju.

Prav posebna predstava s soncem v glavni vlogi pa je bila na sporedu od 5. do 8. oktobra na malem odru piranskega svetilnika na Punti. V polurni predstavi, nad katero je režisersko palico vihtela Miriam Monica, smo sončni zahod okusili čisto drugače. Zleknjeni na ploščadi obrambnega stolpa, ki je nekdaj predstavljal pomemben del mestnega obzidja, na dvorišču nekdanje svetilničarjeve hišice, nad katero bdi osmerokotni zvonik, in s skrivnostnim, nikoli presahnjenim vodnjakom na sredini, smo ob občudovanju sonca, ki se od nas vsak dan poslovi z edinstveno umetniško stvaritvijo na nebu, prisluhnili zgodbam iz knjige Il giardino delle verita nascoste/Vrt skrivnostnih resnic. Vlogo pripovedovalke je prevzela kar režiserka sama, saj se je, kot je dejala sama, že nekaj časa poigravala z idejo o branju ob sončnem zahodu.

“Ko sonce zahaja, se v bistvu poslavlja, ker prihaja noč. Lahko bi rekli, da je to način, kako dnevu in obiskovalcem, ki pridejo poslušat, zaželeti lahko noč. Ljudje torej uživajo v sončnem zahodu, v objemu glasu, ki pripoveduje zgodbe,” je o zamisli za branja na svetilniku dejala Monica.

Kot nekakšna uspavanka za odrasle, torej, le da je treba potem še domov, če bi namreč kdo zaspal, bi se hitro zbudil, saj ko sonce vzame slovo, postane hitro hladno.

Knjigo Il giardino delle verita nascoste/Vrt skrivnostnih resnic Paole Cadelli je Miriam izbrala, ker se vse zgodbe dogajajo v svetilniški hišici v Trstu. A čeprav se v našem sosednjem pristaniškem mestu res lahko pohvalijo z impozantnim svetilnikom, je tisti v knjigi plod avtoričine domišljije. Izmišljene so tudi zgodbe in junaki, ki so v hišico na svetilniku prišli z vseh vetrov.

“Piranski svetilnik se mi je zdel primeren prostor za branje te knjige, saj se tu pred našimi očmi razteza prostrana modrina, ki povezuje tri države. Nahajamo se v slovenski Istri, na naši levi lahko v daljavi vidimo hrvaško, na desni pa še italijansko Istro,” je dejala Monica.

Žal so začetek oktobra znova zaznamovali poostreni ukrepi zaradi naraščajočih okužb s koronavirusom, ti pa so oklestili že tako majhno število obiskovalcev, ki jih svetilnik sploh lahko sprejme. A Miriam že načrtuje nove podvige. S kolegicami iz veslaške skupine Voga Veneta namreč pripravljajo poseben zajtrk sredi Piranskega zaliva, na katerem naj bi se jim pridružili prijatelji iz sosednje Savudrije. Ob tej priložnosti jim nameravajo predati Cadellijino knjigo, z upanjem, da jo bodo nekoč brali tudi pod savudrijskim svetilnikom. Po njem bi po besedah Miriam prišel na vrsto še svetilnik v Gradežu in …

“Svetilnik je namreč simbol luči, tako pa bi mu dali še glas, ki skupaj z morjem potuje onkraj obzorja in vesolja,” je še pojasnila.

Luč, ki se je tudi zares prižgala. Malo po 18.00, ko je sonce obiskovalce še božalo s svojimi pojemajočimi žarki, in malo pred 18.30, ko je za njim ostalo le še obarvano nebo.

Foto di Nataša Fajon