NEWSLETTER

Il prossimo evento:

  • 00 GIORNI
  • 00 ORE
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

Oltre Trieste

Categories: Libri,NEWS

Prendete nota dell’appuntamento!

Venerdì 6 settembre alle ore 18, in Casa Tartini a Pirano, sarà presentato il libro Oltre Trieste. Storie di famiglie e di vita vissuta, un secolo attraverso molte frontiere di Giorgio Rosso Cicogna (LEG Edizioni, 2018).

Dalla pagina dell’editore:

Una piccola storia della Grande Storia, dal 1915 a oggi, con Trieste baricentro ricorrente. Giorgio Rosso Cicogna combina ricordi sentiti in famiglia, riguardanti le due guerre mondiali e le ripercussioni sulle vicende familiari, e di vita vissuta con riflessioni sulle vicende del mondo. Dopo la Seconda guerra mondiale l’attenzione si sposta su avvenimenti, misteri e protagonisti della Prima repubblica in Italia che l’autore ha conosciuto da vicino con rapporti di stretta collaborazione e di amicizia. Della sua carriera diplomatica sono anche richiamati eventi diversificati in Europa, negli Stati Uniti e in America Latina, Africa e Asia. Dopo la caduta del Muro di Berlino la narrazione è legata alla carriera nel settore privato nella prospettiva di un rilancio di Trieste nella nuova realtà europea.

Giorgio Rosso Cicogna, nato a Trieste nel 1945, diplomatico di carriera, con incarichi anche a Palazzo Chigi ed ai Ministeri della Ricerca e delle Partecipazioni Statali oltre a quelli alla Farnesina, tra i quali Console a Vienna ed Incaricato d’Affari in India. In una prospettiva di rilancio per Trieste dopo la caduta del Muro di Berlino, lascia il Ministero degli Esteri per il settore privato, come Direttore della locale Confindustria e poi come consulente internazionale. Riprende in seguito un’attività multilaterale come Direttore del Centro per la Scienzae la Tecnologia dell’UNIDO e Segretario Generale Vicario dell’ Iniziativa Centro-Europea INCE a Trieste, dove oggi risiede.

Ne zamudite sledečega dogodka!

V petek, 6. septembra, ob 18. uri bo v Tartinijevi hiši v Piranu potekala predstavitev knjige Oltre Trieste. Zgodbe o družinah in resničnem življenju (stoletje številnih meja), katere avtor je Giorgio Rosso Cicogna (LEG Edizioni, 2018).

S spletne strani založnika: 

Zgodbica o veliki zgodovini, od leta 1915 do danes, s Trstom v središču dogajanja. Giorgio Rosso Cicogna je združil spomine različnih družin na obe vojni in njene posledice, s katerimi so se mnoge soočale, ter svoje življenje v prepletu vtisov o dogajanju v svetu. Po drugi svetovni vojni se je njegova pozornost preselila na dogodke, skrivnosti in osebnosti prve italijanske republike, ki jo je avtor spoznal od blizu, v krogu tesnih odnosov in prijateljstev. Njegova diplomatska pot izpostavlja različne dogodke v Evropi, Združenih državah Amerike ter Latinski Ameriki, Afriki in Aziji. Po padcu berlinskega zidu se pripoved navezuje na njegovo poslovno pot v zasebnem sektorju v luči ponovnega zagona Trsta v novi evropski resničnosti. 

Giorgio Rosso Cicogna se je rodil v Trstu leta 1945, po poklicu je bil diplomat, ki je opravljal naloge tudi v Palači Chigi in na ministrstvih za raziskave ter državno sodelovanje, bil pa je tudi konzul na Dunaju in veleposlanik v Indiji. V želji po ponovnem zagonu Trsta po padcu berlinskega zidu je zapustil zunanje ministrstvo in se podal v zasebni sektor, kjer je najprej prevzel mesto direktorja lokalne Confindustria, nato pa mesto svetovalca za mednarodne zadeve. Kasneje je svojo pot nadaljeval z večstransko dejavnostjo kot direktor centra za znanost in tehnologijo UNIDO in generalni sekretar Srednjeevropske pobude INCE v Trstu, kjer deluje še danes.