NEWSLETTER

Omaggio alle donne con concerto, mostra, tè e cioccolatini

Categories: Arte,NEWS,Pittura

Anche quest’anno a Casa Tartini si è organizzato un evento culturale per rendere omaggio alle donne per l’otto marzo.

Nel discorso introduttivo, Andrea Bartole, presidente della CAN di Pirano, ha desiderato sottolineare il ruolo delle donne nel mondo e ribadire l’importanza dell’uguaglianza di genere.

Nella Sala delle vedute si è esibita dapprima la klapa San Lorenzo, quindi il pubblico è stato inviato a visitare la mostra dei lavori del gruppo di pittura guidato da Liliana Stipanov. Il fil rouge che collega i lavori è la figura femminile. Su una parete sono stati allestiti i lavori più recenti dei pittori, sull’altro lato invece alcuni ritratti delle signore che hanno posato come modelle.

Liliana Stipanov ha spiegato che alcune non sono più tra noi e quindi hanno deciso di ricordare in questo modo.

Al centro della sala, Fulvia Zudič ha disposto in alcune vetrine tutte le pubblicazioni della Comunità a partire dalla prima del 1976, tra cui figurano tanti nomi di donne che vi hanno contribuito.

Fulvia, ringraziando l’impegno di tutte coloro che nel tempo si sono sacrificate per il bene della Comunità, ha detto che non si tratta di uno, due o dieci anni di lavoro, ma di molti anni.

Al termine, il pubblico è stato inviato a La Bottega dei Sapori per un tè e degli ottimi cioccolatini. I presenti hanno potuto degustare il cioccolatino dell’azienda Tramontana che l’anno scorso ha creato il cioccolatino a forma di violino dedicato a Giuseppe Tartini nell’ambito del “Progetto tARTini: turismo culturale all’insegna di Giuseppe Tartini”.

Dragan Klarica, responsabile del progetto Tartini 250, ha spiegato che la particolarità del cioccolatino è il ripieno, il paté di oliva ‘storta’, una specie autoctona del Piranese.

Poklon ženskam s koncertom, razstavo, čajem in čokoladnimi bomboni

V Tartinijevi hiši so tudi ob letošnjem 8. marcu pripravili poseben kulturni dogodek, s katerim so se poklonili ženskam. Kot je v svojem nagovoru navzočim dejal predsednik Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran, Andrea Bartole, želijo ob tej priložnosti poudariti vlogo žensk v svetu ter vedno znova opozarjati na pomen enakopravnosti med spoloma. 

V osrednji dvorani z vedutami je najprej nastopila klapa San Lorenzo, nato pa so v razstavni dvorani odprli razstavo likovne skupine, ki jo vodi Liliana Stipanov. Rdečo nit razstavljenih del je seveda predstavljala ženska figura. Na eni steni so razstavljena dela, ki so nastala v zadnjem času, na drugi pa portreti dam, ki so sodelovale kot modeli. 

“Nekaterih, žal, ni več med nami, zato smo si zamislile, da bi se tako spomnili nanje,” je pojasnila Liliana Stipanov. 

V vitrinah na sredi dvorane pa je Fulvia Zudič postavila vse publikacije skupnosti, od prve, ki je izšla davnega leta 1976, poleg njih pa so imena žensk, ki so kakorkoli sodelovale pri njihovem nastanku. 

“Ne gre za eno, dve ali deset let, temveč za desetine let trdega in predanega dela. Na ogled je dolga zgodovina dejavnosti z veliko žrtvovanja in dela. Hvala vsem ženskam naše skupnosti,” je dejala Fulvia. 

Po ogledu razstave so bili vsi povabljeni v restavracijo La Bottega na čaj in slastne čokoladne bombone. Na pokušino so bili tudi Tartinijevi čokoladni bomboni, s katerimi je podjetje Tramontana iz Lucije zmagalo na natečaju Tartinijeva sladica, ki so ga pripravili lani v sklopu projekta “tARTini: kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija”. 

“Posebnost čokoladnega bombona v obliki violine je polnilo, ki je narejeno iz buge – vrhunske piranske sorte oljk,” je poudaril Dragan Klarica, programski vodja projekta Tartini 250.