NEWSLETTER

Il prossimo evento:

  • 00 GIORNI
  • 00 ORE
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

Per le antiche vie, pubblicazione bilingue per bambini

Categories: Libri,NEWS

Come trasmettere la passione per la conoscenza del patrimonio culturale ai più piccoli, quelli che proteggeranno e preserveranno questo importante elemento di identità individuale e collettiva quando non ci saremo più? Come inserire i racconti sull’eredità culturale nelle attività scolastiche, in un momento in cui i nonni non raccontano più storie del passato ai nipoti, poiché la loro vita oggi è piena di passioni diverse che li allontana dalla scoperta curiosa del mondo che li circonda?

Simili domande sono state una costante nella vita lavorativa di Nadia Zigante, preside della Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro di Pirano, che hanno portato alla pubblicazione di due graziosi libretti per bambini per far riscoprire l’eredità culturale della città. Le due pubblicazioni bilingui Per le vecchie vie e La musica del diavolo sono state presentate presso la Biblioteca civica di Pirano martedì 28 gennaio 2020. Presenti per colloquiare con l’autrice, Lara Sorgo, sono state la direttrice della Biblioteca, Patricija Višnjevec e l’organizzatore del programma culturale della CAN di Pirano, Fulvia Zudič.

Lara Sorgo, autrice del testo, e Miriam Elettra Vaccari, che ha illustrato i due libri, hanno preso sul serio la sfida. Dopo molti incontri in cui hanno elaborato le idee hanno deciso di presentare la trama come un itinerario per la città.

“Abbiamo creato un itinerario con diverse tappe nei punti di interesse della città. Sappiamo tutti che Pirano ha una ricca storia, molti racconti potrebbero essere scritti. Per rendere più maneggevole il libro abbiamo deciso di farne due, quindi per girovagare per Pirano in due giorni”, ha spiegato Lara.

Il personaggio principale è Giorgio, a cui piace divertirsi con i videogiochi. Quando viene in visita dalla nonna a Pirano, invece di annoiarsi, vive delle avventure uniche. Mentre cammina per la città, incontra diverse persone e ognuna gli racconta una storia. I libri oltre a poter essere letti, possono anche venir colorati mentre si passeggia. Miriam Elettra Vaccari, scultrice vicentina arrivata a Pirano per amore, ha disegnato dei disegni che sono ‘aperti’, senza bordi, per permettere ai bambini di disegnare a loro piacimento anche fuori dalle righe.

“Giorgio passeggia annoiato per Pirano alla ricerca di quello crede mancargli, ma si lascia sorprendere da quello che non poteva immaginare di trovare. Per questo il libro è leggero, pieno di spazio bianco, per essere adatto ad una passeggiata, per lasciare spazio di immaginare. Non volevo raccontare tutto con le illustrazioni, ma lasciare lo spazio al piccolo lettore di immaginare”, ha scritto nella sua nota Miriam Elettra.

I lettori avranno la possibilità in grado di conoscere Pirano attraverso percezioni diverse, poiché la vita della città è rappresentata dai suoi suoni – come il rumore che accoglie il bambino all’arrivo -, gli odori – come l’odore del mare, ma anche del pesce fritto -, e le immagini caratteristiche. Nei libri trova spazio anche il dialetto piranese.

“In futuro, Giorgio potrebbe dirigersi altrove, lontano da Pirano, verso le saline e la campagna, dove ci sono molte storie. Non solo leggende, ma anche racconti di antiche usanze e tradizioni ”, ha detto Lara al termine della serata, facendo capire al pubblico che potrebbe esserci anche una terza parte delle avventure di Giorgio.

Le altre foto.

Kako prenesti strast do spoznavanja kulturne dediščine na najmlajše, tiste, ki bodo ta pomemben gradnik posameznikove in skupne identitete varovali in ohranjali, ko nas ne bo več? Kako vključiti dediščino v šolske aktivnosti v času, ko babice in dedki ne pripovedujejo več zgodb o preteklosti vnukom, saj je njihov vsakdan nasičen z drugačnimi strastmi, ki otroško pozornost usmerjajo stran od radovednega odkrivanja sveta, ki jih obdaja. 

Takšna in podobna vprašanja so bila stalnica delovnega vsakdanjika Nadie Zigante, ravnateljice Osnovne šole Vincenzo in Diego de Castro v Piranu, ki so zorela in dozorela z rojstvom dveh prikupnih knjižic za otroke, s pomočjo katerih bo dediščina našla pot tudi do najmlajših. Dvojezični publikaciji Po starodavnih ulicah in Vražja glasba je javnost lahko spoznala v Mestni knjižnici Piran, kjer sta se z avtorico besedila Laro Sorgo pogovarjali direktorica knjižnice Patricija Višnjevec in skrbnica kulturnega programa pri italijanski skupnosti Fulvia Zudič.

Lara Sorgo – avtorica besedila – in Miriam Elettra Vaccari – ki je ustvarila risbe – , sta se resno lotili izziva. Po mnogih srečanjih, na katerih sta brusili in pilili zamisli, je iz njih vzklila odločitev.

“Sestavili sva itinerar z različnimi postanki na zanimivih točkah mesta. Vsi vemo, da ima Piran bogato  zgodovino, veliko zgodb bi lahko napisali. Ker ena knjižica ne bi bila dovolj priročna, sta nastali dve, za dva dni potepanja po Piranu,” je pojasnila Lara.

Osrednji junak v zgodbah je Jure, ki se rad zabava z videoigricami. Ko na željo staršev obišče nono v Piranu, namesto pričakovanega dolgčasa doživi edinstveno dogodivščino. Med sprehodom po mestu namreč sreča številne zanimive osebe, vsak od njih pa mu pove svojo zgodbo. Knjižici sta hkrati pobarvanki, saj so risbe ustvarjene z mislijo, da jih bodo otroci med sprehodom po mestu barvali. Miriam Elettra Vaccari, kiparka iz Vicenze, ki je v Piranu našla ljubezen in se aktivno vključila v življenje mesta, je narisala odprte risbe, brez robov in meja, da si lahko otroci dajo duška pri barvanju.

“Giorgio se v iskanju izhoda iz oklepa dolgčasa sprehaja po Piranu, nato pa ga popolnoma prevzamejo neverjetne dogodivščine. Zato sta knjigi preprosti, veliko praznega prostora imata, da lahko otroci med sprehodom pustijo prosto pot svoji domišljiji. Risbe ne povedo celotne zgodbe, temveč puščajo malemu bralcu prostor, da vdihne življenje svojim predstavam,” je zapisala Miriam. 

Bralci bodo lahko Piran v Larinih zgodbah spoznali tudi skozi različne zaznave, saj je utrip in življenje mesta prikazano z njegovimi zvoki – kot je hrup, ki dečka pričaka ob prihodu -, vonji – kot je vonj po morju, a tudi po ocvrtih ribah -, značilnimi podobami. V knjižicah spoznamo tudi piransko narečje. 

“Morda se bo Giorgio v prihodnosti podal kam drugam, stran od Pirana, proti solinam in podeželju, kjer se skriva veliko zgodb. Ne samo legende, marveč tudi pripovedi o nekdanjih navadah in šegah,” je Lara dala vedeti, da lahko pričakujemo vsaj še tretji del Jurijevega potepanja po sledeh preteklosti in domišljije.