NEWSLETTER

Ricordando gli ultimi appuntamenti – ATELIER SVOJC ALL’ARIA/ATELIER SVOJC NA ZRAKU

Categories: Arte,Disegno e scultura,NEWS

A Parezzago c’è un piccolo paradiso di sculture con le opere di Vojc Sodnikar Ponis

Il 13 ottobre di quest’anno per la maggior parte delle persone probabilmente non è stato particolare, forse però per qualcuno è stato veramente un giorno di successo e ha perciò smentito l’ipotesi del numero 13 quale numero sfortunato. Fortunata o meno, la giornata del 13 ottobre 2020 per la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana e la Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano è stata una giornata culturale di successo. Abbracciati dal sole autunnale, nel giardino sopra le saline di Sicciole, per il numero consentito di visitatori presenti, si è svolta una visita guidata all’atelier di scultura all’aperto.

Forse qualcuno ha sentito parlare in passato del misterioso atelier con sculture di grande formato dell’artista Vojko Sodnikar Ponis, scomparso l’anno scorso, la maggior parte però ha scoperto appena adesso per la prima volta il piccolo paradiso di sculture di Parezzago. Come ha spiegato Fulvia Zudič della Comunità, lei ha scoperto dell’esistenza dell’atelier quando nello studio dello scultore a Puče stava raccogliendo opere per la mostra che viene allestita ogni anno in collaborazione con le Gallerie Costiere e che mette al centro gli artisti che sono stati premiati di recente. Quest’anno l’intenzione era di dedicare la mostra proprio a Vojc Sodnikar Ponis, in quanto l’anno scorso era stato il grande vincitore del concorso artistico e culturale “Istria Nobilissima”, ma purtroppo il premio è arrivato troppo tardi, perché ci aveva già salutati per sempre.

“Proprio l’anno scorso gli hanno reso omaggio a Capodistria con una grande mostra retrospettiva, quindi abbiamo deciso assieme a Nives Marvin delle Gallerie Costiere di esporre altre sue opere. Accompagnati dalla vedova Graziella, abbiamo scelto nel suo studio di Puče opere poco conosciute. Opere diverse. Durante la visita, si è passato a parlare della galleria all’aperto, allestita dalla sorella del compianto artista, Darja Perovič”, ha spiegato la Zudič.

La mostra di aprile alla Galleria Herman Pečarič di Pirano, dove era previsto sarebbero state esposte opere minori di Sodnikar, è stata sospesa a causa della prima ondata dell’epidemia del coronavirus e della quarantena, quindi l’appuntamento all’atelier di Parezzago è stato posticipato nella settimana in cui Pirano celebra la sua festa comunale. Questa volta hanno insistito, poiché si stava avvicinando anche la seconda ondata dell’epidemia.

“C’era molto interesse, così abbiamo deciso di fare due visite guidate, una in italiano e l’altra in sloveno, per un pubblico di dieci persone”, ha detto la Zudič.

Il primo a parlare della vita e dell’opera di Vojc Sodnikar Ponis è stato il poeta, critico e amico intimo dello scultore, Enzo Santese, sottolineando che Vojc non era solo un vero scultore, ma anche un artista originale, in quanto sapeva come superare ciò che aveva imparato a scuola sulla scultura, entrare nel mondo della poesia e alla fine della lavorazione della pietra sorprendersi della scultura stessa. Vedere in essa un miracolo.

“Ha potuto vedere in essa un miracolo. Sapeva come tornare alla sua infanzia e giocare con le sue sculture come fossero giocattoli”, ha spiegato Santese.

Nella seconda presentazione, Dejan Mehmedovič, curatore della Galleria Insula di Isola, ha sottolineato l’importanza del lavoro di Vojc per gli istriani. Secondo lui, la pietra rappresenta l’identità istriana, mentre la scultura richiede un rapporto speciale nei confronti del materiale e la capacità di lavorarlo, il che con la pietra è sempre una dura lotta.

“La pietra è dura, è un lavoro fisicamente impegnativo e allo stesso tempo ogni scultore deve sentire la pietra. La maestria dimostrata da Vojc è sicuramente eccellente. Sapeva semplicemente come lavorare la pietra”, ha spiegato Mehmedovič.

Secondo Mehmedovič, il ventennio creativo dell’artista è iniziato con l’arte figurativa, da cui è passato molto rapidamente all’arte astratta, che era ancora sempre legata a contenuti non astratti, mentre nell’ultimo periodo si è occupato principalmente di tagli. Che fossero verticali o orizzontali, secondo lui, Vojc li usava per esprimere il tempo.

“Come una sorta di taglio nel tempo, che probabilmente rimanda anche alla sua esperienza di vita, essendo stato ammalato più volte e sempre continuando a lavorare. Vedo questo taglio più come un simbolo. Stava cercando di dire qualcosa dall’interno. A se stesso, al mondo, all’universo”, ha aggiunto il curatore della galleria di Isola.

La mostra, che si sarebbe dovuta svolgere in primavera presso la Galleria Herman Pečarič di Pirano sarà portata a termine dalla Comunità nazionale italiana e dalle Gallerie costiere e con ogni probabilità sarà pianificata per l’anno prossimo, il 16 giugno 2021, durante la Notte dei musei.


Na Parecagu se nahaja mali kiparski raj z deli Vojca Sodnikarja Ponisa

Letošnji 13. oktober za večino ljudi najbrž ni bil nič posebnega, morda je koga res obdaril s srečo in s tem potrdil hipotezo o srečni trinajstici, če je komu naložil kakšno breme, pa se čisto mogoče še ne bo odrekel vraževerju, ki trinajstici pripisuje nesrečo. Srečen ali ne, v Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti in Skupnosti Italijanov Piran se lahko pohvalijo, da je bil 13. oktober 2020 kulturno uspešen dan. V objemu jesenskega sonca so namreč na vrtu nad Sečoveljskimi solinami z odliko izpeljali ogled kiparskega ateljeja na prostem za natanko toliko obiskovalcev, kot je bilo dovoljeno.

Nekateri so za skrivnostni atelje s skulpturami večjega formata lani preminulega umetnika Vojca Sodnikarja Ponisa slišali že v preteklosti, večina pa je mali kiparski raj na Parecagu videla prvič. Kot je povedala Fulvia Zudich iz italijanske skupnosti, je zanj izvedela, ko so v kiparjevem ateljeju v Pučah zbirali dela za razstavo, ki jo vsako leto pripravijo v sodelovanju z Obalnimi galerijami, v njeno središče pa postavijo umetnike, ko so bili nedavno okronani s kakšno nagrado. Letošnjo so tako nameravali posvetiti Vojcu Sodnikarju Ponisu, saj je bil lani veliki zmagovalec kulturno-umetniškega natečaja Istria Nobilissima, žal pa je nagrada prispela nekoliko prepozno, saj se je tik pred tem za vedno poslovil.

“Prav tako lani so se mu z veliko retrospektivno razstavo poklonili v Kopru, zato sva se z Nives Marvin iz Obalnih galerij odločili razstaviti druga njegova dela. V spremstvu vdove Grazielle sva v njegovem ateljeju v Pučah izbrali dela, ki niso tako poznana. Drugačna dela. Med obiskom je beseda nanesla na galerijo na prostem, ki jo je uredila sestra pokojnega umetnika Darja Perovič,” je pojasnila Zudicheva.

Aprilska razstava v Galeriji Hermana Pečariča v Piranu, kjer so nameravali na ogled postaviti Sodnikarjeva manjša dela, je bila zaradi prvega vala epidemije koronavirusa in razglašene karantene odpovedana, zato so tudi obisk ateljeja na Parecagu prestavili na teden, ko Piran praznuje svoj občinski praznik. In tokrat so vztrajali. Čeprav je bil drugi val epidemije vedno bliže.

“Zanimanja je bilo veliko, zato smo se odločili za dva vodena ogleda, enega v italijanskem in drugega v slovenskem jeziku, za občinstvo, ki je štelo dovoljenih deset ljudi,” je dejala Zudicheva.

Prvi je o življenju in delu Vojca Sodnikarja Ponisa spregovoril pesnik, kritik in tesni kiparjev prijatelj, Enzo Santese, ki je izpostavil predvsem to, da Vojc ni bil samo pristen kipar, temveč tudi izviren umetnik, saj je znal preseči ozko področje šolskih osnov in vstopiti v svet poezije ter ob zaključku obdelave kamna biti presenečen nad nastalo skulpturo. Videti v njej čudež.

“Bil je sposoben videti v njej čudež. Znal se je vrniti v otroštvo in se s svojimi skulpturami igrati, kot bi bile igrače,” je še pojasnil Santese.

Dejan Mehmedovič, kustos iz Galerije Insula v Izoli, je v drugi predstavitvi poudaril predvsem pomen, ki ga ima Vojčevo delo za prebivalce Istre. Kamen namreč po njegovih besedah predstavlja istrsko identiteto, kiparstvo pa zahteva poseben odnos do materiala ter sposobnost njenega oblikovanja, ki pri kamnu vedno pomeni trd boj.

“Kamen je pač trd, gre za fizično zahtevno delo, hkrati pa mora vsak kipar kamen čutiti. Bravura, ki jo je izkazoval Vojc, je prav gotovo vrhunska. Preprosto znal je obdelovati kamen,” je pojasnil Mehmedovič.

Umetnikovo dvajsetletno ustvarjalno obdobje se je, tako Mehmedovič, začelo s figuraliko, iz katere je zelo hitro prestopil v abstrakcijo, ki pa se je še vedno navezovala na neabstraktne vsebine, v zadnjem obdobju pa ga je okupiral predvsem rez. Najsi so bile vertikale ali horizontale, se je po njegovih besedah Vojc z njihovo pomočjo ukvarjal s časovnostjo.

“Kot nekakšen rez v času, kar se verjetno nanaša tudi na njegovo življenjsko izkušnjo, saj je bil večkrat bolan in vedno v nadaljevanju svojega dela. Sam vidim ta rez bolj kot nek simbol. Skušal je nekaj povedati iz svoje notranjosti. Sebi, svetu, univerzumu,” je še dodal kustos iz izolske galerije.

Razstavi, ki bi se morala zgoditi spomladi v Galeriji Herman Pečarič v Piranu, se v italijanski narodnostni skupnosti in Obalnih galerijah ne nameravajo odpovedati, temveč jo bodo najbrž pripravili naslednje leto, 16. junija 2021, na dan praznovanja Noči muzejev.

Foto di Nataša Fajon

L’album completo della giornata è accessibile dalla galleria del sito, oppure cliccando qui.