NEWSLETTER

Il prossimo evento:

  • 00 GIORNI
  • 00 ORE
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente attraverso la lettura

Categories: NEWS

Nelle due sezioni della Biblioteca civica di Pirano, da ottobre a maggio, vengono organizzate le cosiddette ‘ore delle fiabe’ per avvicinare i bambini alla lettura. I bambini dai 4 anni in su hanno così la possibilità di ascoltare di ascoltare le fiabe ogni martedì nella Biblioteca di S. Lucia e al mercoledì a Pirano. Una volta al mese l’appuntamento è dedicato alle fiabe in lingua italiana, per avvicinare i bambini anche alla lingua e alla cultura italiane.

Mercoledì 20 novembre i bambini si sono ‘immersi’ nel mondo delle fiabe italiane assieme a Monika Kunst.

Per l’occasione è stato scelto il libro Balenottera Mangiona dell’autrice Francesca Chessa. Durante l’ascolto i bambini hanno conosciuto la protagonista, la balenottera, che mangiava molto volentieri. A dir la verità, divorare qualsiasi cosa le capitasse davanti perfino i rifiuti, fino a quando poi si è sentita male.

L’incontro della balenottera con i rifiuti è servito come momento di riflessione per parlare dell’inquinamento del mare. Al termine della fiaba, come di consuetudine, è seguito un laboratorio artistico in cui i bambini hanno realizzato delle tartarughe con materiali riciclati.

Ecco le foto dell’appuntamento.

Ob branju pravljice tudi razmislek o onesnaževanju morja

V obeh enotah Mestne knjižnice Piran od oktobra do maja pripravljajo pravljične urice, da bi otrokom čim bolj približali branje. Pravljicam lahko otroci, starejši od 4 let, prisluhnejo vsak torek v lucijski knjižnici ter vsako sredo v piranski. Enkrat mesečno je pravljično obarvan večer rezerviran za Uro pravljic v italijanskem jeziku, s katero želijo otrokom poleg branja približati tudi italijanska jezik in kulturo. 

V Piranu so se otroci v svet italijanskih pravljic potopili minulo sredo, 20. novembra, vodja potapljaške odprave pa je bila Monika Kunst. 

Na tokratnem večeru so brali knjigo z naslovom Balenottera Mangiona (Požrešna kitovka), katere avtorica je Francesca Chessa. Med poslušanjem zgodbe so otroci spoznali glavno junakinjo, kitovko, ki je zelo rada jedla. Požrla je namreč prav vse, kar se je pojavilo pred njenimi usti. Ni se odpovedala niti smetem, zaradi katerih jo je obšla slabost. 

Neljubi dogodek s smetmi je bil priložnost za razmislek o onesnaževanju morja, po prebrani pravljici pa so se otroci razveselili kreativne delavnice, ki je prav tako naslavljala temo onesnaževanja okolja. Na njej so se preizkusili v ustvarjanju želvic iz recikliranih materialov.