NEWSLETTER

PITTURA

Il gruppo di pittura della Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano opera da oltre un ventennio, quando è iniziato sotto la guida della pittrice accademica Fulvia Zudič.

Nel corso di questi anni , i corsi di pittura sono stati frequentati da molte persone giovani e meno giovani, alcune di queste hanno intrapreso studi nell’ambito delle arti figurative e vi si dedicano professionalmente. Altri, frequentando il gruppo di pittura, hanno avuto perfino l’entusiasmo di cambiare professione per intraprendere la strada dell’arte. Nell’ultima decina d’anni il gruppo di pittura è guidato da Liliana Stipanov.

I temi e le tecniche sono svariati ed i motivi sono sempre trattati dal vero. Negli anni sono stati trattati studi sulla natura morta, sul ritratto e la figura, sul paesaggio quando le giornate si fanno lunghe e calde. Nell’anno 2006-2007 il gruppo di pittura guidato da Liliana Stipanov conta una quindicina di partecipanti. Il gruppo partecipa a varie manifestazioni organizzate in ambito comunale e regionale. Alcuni partecipanti hanno ottenuto ottimi risultati a varie competizioni ed ex tempore alle quali hanno partecipato.

Ultimi successi sono la mostra realizzata in occasione della Pasqua presso gli alberghi LifeClass di Portorose dove sono stati esposti 25 quadri e uova decorati con motivi nostrani, da segnalare l’esposizione in Casa Tartini ed in piazza in occasione dei festeggiamenti di San Giorgio e festa dei salinai con pitture sul tema “ le saline de Piran”.


PROGETTO ARTISTICO NELLE SALINE

Tra le molteplici collaborazioni che la nostra CI promuove già da decenni, c’e quella che organizza per i gruppi artistici figurativi come quello di pittura, ceramica e disegno, con svariate uscite sia nell’ambito locale che in quello internazionale. Tra tutte quella che negli ultimi anni si svolge con l’ente delle saline di Sicciole che offre ai visitatori ed apassionati lo spazio restaurato dell’ex caserma, adibito al pian terreno a negozio con esposizione dei prodotti legati alle saline ed attività che in queste si svolgono. Al primo piano si apre lo spazio Galleria che offre ai visitatori la visione di svariate esposizioni. Ed e in questa Galleria composta da due ampie sale che noi dei gruppi artistico figurativi abbiamo l’occasione di presentare pure quest’anno i nostri lavori che in questo periodo di primo autunno si trovano esposti, evidenziando la caratteristica tematica della fauna delle saline. Quella delle saline e una delle tematiche preferite scelte da i creativi dell’arte figurativa, essendo questa una delle peculiarità della nostra regione e come tale e stata trattata spesso nell’ambito della lunga attività pittorica che ha celebrato già il 30 o anniversario dalla sua fondazione. Era stata Fulvia Zudic ad avviare tale attività su sollecito dell’all9ora CNA, riscontrando da subito interesse presso i soci della CI come pure tra le persone della maggioranza.

Il progetto della collaborazione con l’ente delle Saline era partito quattro anni fa sempre su iniziativa di Fulvia Zudic che e la nostra organizzatrice degli eventi culturali. Gli esponenti dell’Ente hanno salutato entusiasti tale collaborazione che arricchisce la loro la loro promozione.

Dopo la prima esposizione del gruppo fotografico Foto CIP della Comunità degli Italiani di Pirano del 2017 sul tema Profumo di sale ( 25 agosto- 15 settembre 2017) è seguita quella dedicata all’acqua, quando l’OM aveva proclamato il 2018 l’anno dedicato all’elemento fondante la vita. La mostra aveva riscontrato un gran successo sia per i recipienti in ceramica ispirati a quelli conservati al Museo delle saline, che per i dipinti trattati nelle tecniche dell’acquarello come pure in acrilico, rappresentanti particolari e paesaggi delle saline.

Nel 2019 ci siamo dedicati alla vegetazione molto varia delle saline, questa volta con incluso il nuovo fondato Gruppo di disegno, abbiamo voluto celebrare il 30 o di attività del Gruppo di pittura seppure il giubileo fosse già stato superato, in occasione dell’inaugurazione della mostra. A dir poco, si e trattato di un ulteriore successo che ci ha stimolati a proseguire nel percorso di collaborazione intrapreso, fissando il tema per l’anno sucessivo.

Questo 2020 che ci ha sorpreso spiacevolmente con la pandemia del nuovo corona virus o covid, ma che, dopo un periodo di smarrimento, costretti alla quarantena, evitando incontri e raduni, abbiamo proseguito con le nostre attività, modificandone il modo abituale, in conformita alle disposizione di prevenzione del diffondersi del virus, ma non perdendo l’entusiasmo per la nostra attività e nello specifico per la preparazione dell’esposizione 2020 alla Galleria delle Saline.

Quando avevamo come ogni anno precedente, fatto il percorso perlustrativo preparatorio per la trattazione del tema, eravamo ancora ad inizio autunno 2019, ad accoglierci all’entrata delle saline di Lera, oltre alla guida, c’era pure una simpatica anatra che, abituata al pubblico umano ci aveva accolto tranquilla ed interessata e sembrava volesse dirci: Prego, entrate ed ammirate i miei fratelli e cugini uccelli che numerosi popolano l’esteso spazio delle saline. La primavera che solitamente anuncia il risveglio della natura e l’attività umana si intensifica, ha bloccato gli umani mentre gli animali hanno spaziato liberamente in quelle zone che l’uomo gia secoli addietro aveva fatto propori.
Noi che vantiamo una sensibilita particolare nei confronti del rispetto della natura, ci siamo dedicati all’elaborazione del tema aggiungendo alle tecniche su nominate pure quella mista all’incollatura.

Malgrado la riduzione degli incontri di gruppo, ci siamo dedicati individulamente al elaborazione del tema, riuscendo pure questa volta ad allestire una bella mostra che rimane aperta al pubblico delle saline fino a meta novembre e che in seguito trovera spazio espositivo itinerante sia con i lavori sulla flora che quelli sulla fauna prossimamente a Turiacco.


UMETNIŠKI PROJEKT V SOLINAH

Naša italijanska skupnost od nekdaj skrbi za številna sodelovanja med posameznimi skupinami, med katerimi je prav gotovo že tradicionalna skupna predstavitev figurativnih umetniških skupin – kot so slikarska in skupini za obdelovanje keramike in risanje -, tako na lokalni kot mednarodni ravni. Zadnjih nekaj let združujejo moči s Sečoveljskimi solinami, ki obiskovalcem in umetniškim navdušencem ponujajo obnovljen prostor nekdanje vojašnice, kjer so v pritličju uredili trgovino s solinami in solinarsko dejavnostjo povezanimi izdelki, v prvem nadstropju pa se nahaja galerija, v kateri si lahko obiskovalci ogledajo različne razstave. In prav v tej, iz dveh sob sestavljeni galeriji se figurativne umetniške skupine tudi letos predstavljamo s svojimi deli. Motiv v tem zgodnjem jesenskem času razstavljenih del je tokrat živalski svet v solinah. Slednje sodijo med najljubše teme figurativnih ustvarjalcev, saj predstavljajo posebnost naše regije, in so bile v naši dolgoletni slikarski dejavnosti, ki šteje že več kot 30 let, že neštetokrat obravnavane. Pobudo za začetek aktivnosti je dala Fulvia Zudich na zahtevo takratne samoupravne skupnosti in kaj hitro je naletela na pozitiven odziv tako med člani italijanske skupnosti kot pri večinskem prebivalstvu.

Projekt sodelovanja z zavodom Soline se je pred štirimi leti prav tako začel na pobudo Fulvie Zudich, naše organizatorke kulturnih prireditev. Predstavniki zavoda so z navdušenjem sprejeli povabilo k sodelovanju, saj ta predstavlja obogatitev njihove promocije.

Po prvi razstavi fotografske skupine Foto CIP Skupnosti Italijanov Piran leta 2017, na temo Vonj po soli (25. avgust-15. September 2017), je sledila razstava, posvečena vodi, saj so Združeni narodi leto 2018 posvetili temu temeljnemu življenjskemu elementu. Razstava je bila zelo uspešna tako za ustvarjalce s keramiko, ki so jih navdihnile posode v Solinarskem muzeju, kot tudi likovne ustvarjalce, ki so v svojih delih v akvarelnih tehnikah in tudi akrilu upodobili posebne predstavnike solin in solinarsko pokrajino.
Leta 2019 smo se posvetili zelo raznolikemu rastlinstvu solin. Na odprtju skupne razstave, na kateri so se nam pridružili člani novo nastale skupine za risanje, smo obeležili 30. obletnico delovanja skupine, četudi je bil jubilej že za nami. Skratka, ponovni uspeh je bil spodbuda za nadaljevanje sodelovanja s temo za prihodnje leto.

Leto 2020 nas je neprijetno presenetilo s pandemijo novega koronavirusa ali covida, a smo s svojimi aktivnostmi – po nekaj mesecih prekinitve, ko so nas obsodili na karanteno in izogibanje stikom ter srečanjem – nadaljevali kot običajno, le v skladu s priporočili za preprečevanje širjenja virusa. Kljub vsem oviram nismo izgubili vneme, temveč se z še večjim veseljem posvetili pripravam na razstavo 2020 v galeriji v solinah.

Ko smo se, tako kot prejšnja leta, na začetku jeseni 2019 podali na raziskovalni izlet, namenjen razpravi o izbrani temi, nas je na vhodu solin na Leri poleg vodnika pričakala tudi simpatična raca, ki nas je, vajena srečanj z ljudmi, sprejela mirno ter z nekakšnim navdušenjem, kot bi hotela reči: »Prosim, kar vstopite in občudujte moje ptičje sestre in brate, sestrične in bratrance, ki naseljujejo ta prostrani prostor solin.« Spomladi, ko smo navadno priča prebujanju narave in stopnjevanju človeške aktivnosti, se je življenje ljudi ustavilo, medtem ko so se živali svobodno gibale po tistih območjih, ki jih je že pred stoletji ustvaril ravno človek.

Mi, ki gojimo posebno občutljivost do spoštovanja narave, smo se letošnji temi posvetili tako, da smo zgoraj omenjenim tehnikam dodali še mešano tehniko z lepljenjem. Zaradi omejenih srečanj skupine smo se teme lotili vsak zase, tako da nam je tudi letos uspelo postaviti razstavo, ki bo za obiskovalce solin ostala odprta do sredine novembra, kasneje pa bo kot potujoča razstava, tako z deli na temo rastlinstva kot živalstva, gostovala na Turjaku.


LE ULTIME NEWS:

Preparandosi per la trasmissione di Istria e dintorni

Questa settimana i gruppo artistici della CI erano impegnati a filmare alcune riprese televisive per la trasmissione di “Istria e dintorni”, che andrà in onda prima delle feste natalizie, domenica 20 dicembre 2020.
Leggi di più.

LA CUCINA NELLE SALINE

Che cosa bolle in pentola il prossimo venerdì 18 settembre?
La tradizione della CUCINA NELLE SALINE.
Leggi il programma completo.

Mostra “Moda al tempo di Tartini” dei gruppi di artistici della CI di Pirano

Mercoledì, 2 settembre 2020, alle ore 18.00 in casa Tartini a Pirano PORTE APERTEApertura della mostra dei gruppi artistici della Comunità degli Italiani di PiranoMODA AL TEMPO DI TARTINI e dei lavori premiati all’ VIII CONCORSO LETTERARIO ARTISTICO promosso dalla rivista bimestrale Il Trillo sul tema: Giuseppe Tartini: Maestro delle Nazioni. Organizzatore: CAN Pirano in…