Memorie e testimonianze del passato: Gina Vuk e Bianca Zudich