Nadaljujejo se aktivnosti kulturno-umetniških skupin