Napisi in grafiti na zidovih novega in starega lazareta v Benetkah