Poslovni načrt: razvojni načrt, izvedljivost in trajnost