Predstavitev publikacije Memorie di pietra/Kamniti spomini