Prihodnje gostje večera LA VITA E’ UN LIBRO/Življenje je kot knjiga