NEWSLETTER

Il prossimo evento:

  • 00 GIORNI
  • 00 ORE
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

Staff&soci

Categories: Comunicati,NEWS

L’appuntamento mensile Staff&Soci diventa settimanale, ogni lunedì alle ore 9:00 e alle ore 21:00.

Staff&Soci, un momento di dialogo, incontro e confronto dedicato alla raccolta di proposte, alla creazione di gruppi di lavoro, all’impostazione di iniziative progettuali, per migliorare informazione e inclusività dei soci nonché per offrire aiuto tecnico ai soci che volessero usufruire delle altre proposte telematiche che CAN e CI stanno preparando per voi.

Lunedì 6 aprile 2020 sarà a vostra disposizione in videoconferenza Andrej Rojec, collaboratore professionale per l’amministrazione della CAN di Pirano per la consulta mensile e per aiuto tecnico, anche via telefono al numero +386 41 671 297 o tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected]

Coordinate per videoconferenza Zoom:
Collegamento https://us04web.zoom.us/j/407760913?pwd=Ukc3LzVtNmN1eHZIckxCMm40L3VHdz09
ID videoconferenza mattina: 407-760-913

ID videoconferenza sera: 317-677-896
Password: 090909

Download client/plugin/estensioni: https://us04web.zoom.us/download#client_4meeting

Mesečni sestanek osebja in partnerjev se spreminja v tedenskega, potekal bo vsak ponedeljek ob 9. in 21. uri. 

Osebje & partnerji, trenutek za dialog, srečanje in razpravo, namenjen zbiranju predlogov, oblikovanju delovnih skupin, načrtovanju projektov ter izboljšanju informiranosti in vključenosti članov, pa tudi nudenju tehnične pomoči tistim, ki želijo sodelovati pri drugih telematskih projektih, ki jih za vas pripravljata SIN in SI. 

V ponedeljek, 6. aprila 2020, vam bo za mesečni posvet in tehnično pomoč prek videokonference na voljo Andrej Rojec, strokovni administrativni sodelavec SIN Piran. Dosegljiv bo tudi po telefonu na številki +386 41 671 297 ali elektronski pošti na naslovu [email protected]

Podatki za dostop do videokonference Zoom:

Povezava: https://us04web.zoom.us/j/407760913?pwd=Ukc3LzVtNmN1eHZIckxCMm40L3VHdz09

ID videokonferenca dopoldne: 407-760-913

ID videokonferenca sezvečer: 317-677-896

Geslo: 090909

Download client/plugin/razširitve: https://us04web.zoom.us/download#client_4meeting