NEWSLETTER

Il prossimo evento:

  • 00 GIORNI
  • 00 ORE
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

Escursione a Cividale

Categories: NEWS

Sabato 31 agosto una comitiva della nostra Comunità si è recata a San Pietro al Natisone e a Cividale.

Per prima cosa è stato visitato il Museo SMO (Slovensko multimedialno okno – Finestra multimediale slovena), museo realizzato all’interno del progetto strategico JEZIK/LINGUA finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Im museo, concepito come uno spazio attivo, dinamico, accogliente e stimolante, è fondato sulla comunicazione, dove si dispiega il racconto sui luoghi, attraverso la tematizzazione degli aspetti caratterizzanti la cultura del territorio. Una ricognizione narrativa di un paesaggio da ascoltare, che riconosce la lingua quale connettivo di una cultura ricca di varianti che costruiscono microcosmi traboccanti di storie.

La comitiva durante la presentazione al Museo SMO da parte di Ivo Corva del SKGZ (Unione culturale economica slovena)
Da sinistra: Felice Žiža, deputato al seggio specifico al Parlamento RS, Giorgio Banchig, storico e giornalista, Mariano Zufferli, sindaco di S. Pietro al Natisone, Valter Bandelj, Presidente SSO Confederazione Organizzazione slovena, Andrea Bartole, Presidente della CAN di Pirano

Nel pomeriggio invece il gruppo ha vistitato la città di Cividale.

Ecco le fotografie della giornata.

V soboto, 31. avgusta, se je skupina naše skupnosti podala na izlet, v sklopu katerega je obiskala kraja San Pietro al Natisone in Cividale.

Udeleženci so najprej obiskali muzej SMO (Slovensko multimedialno okno), ki je nastal v sklopu strateškega projekta JEZIK / LINGUA, financiranega z državnimi sredstvi ter s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo 2007-2013.

Muzej, zasnovan kot aktiven, dinamičen, gostoljuben in spodbuden prostor, temelji na komunikaciji, kjer se zgodba odvija na samem kraju dogajanja, skozi pripoved o karakterističnih kulturnih vidikih posameznega področja. Pripovedni pohod po pokrajini,  čakajoči, da ji prisluhnemo, ki jezik prepoznava kot vrhovnega povezovalca v kulturi, bogati z raznovrstnostjo, iz katere nastajajo mikrokozmosi, preplavljeni z zgodbami.

Foto 1: Ivo Corva, predstavnik SKGZ (Slovenske kulturno-gospodarske zveze), je skupini predstavil muzej SMO.

Foto 2: Z leve: Felice Žiža, poslanec italijanske manjšine v slovenskem parlamentu, Giorgio Banchig, zgodovinar in novinar, Mariano Zufferli, župan občine S. Pietro al Natisone, Valter Bandelj, predsednik Slovenske sindikalne organizacije, Andrea Bartole, predsednik SSIN Piran

Popoldne je skupina obiskala Cividale.

Na povezavi so dosegljive ostale fotografije z izleta.