25. seja sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran