28. seja sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti v Piranu