SSIN PIRAN

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran

Predsednik

Andrea Bartole

Podpredsednik

Nadia Zigante

Člani upravnega odbora

Kristjan Knez

Bruno Fonda

Nadia Zigante

Manuela Rojec

Giorgio Rosso

Christian Poletti

Valter Lovrečič

Andrea Bartole

Onelio Bernetič

Gianfranco Giassi

Paolo Zlatič

Vodja strokovne službe

Fulvia Zudič

Strokovni sodelavec v administraciji

Andrej Rojec

Tajništvo

Francesca Rosso

Strokovna sodelavka za finance in računovodstvo

Simona Špeh

Hišnik

Kristijan Cerovac

Dokumenti

STATUT CAN

STATUT CAN SLO

Poslovnik sveta CAN Piran

Obrazci

Vloga za vpis v CAN

Soglasje za obdelavo podatkov – CAN