SSIN PIRAN

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran

Predsednik

Andrea Bartole

Podpredsednik

Aleksandra Rogič

Člani upravnega odbora

Andrea Bartole

Kristjan Knez

Christian Poletti

Nadia Zigante

Gianfranco Giassi

Onelio Bernetič

Aldo Zigante

Maurizio Rosso

Valter Lovrečič

Aleksandra Rogič

 

Vodja strokovne službe

Fulvia Zudič

Strokovni sodelavec v administraciji

Andrej Rojec

Tajništvo

Francesca Rosso

Strokovna sodelavka za finance in računovodstvo

Simona Špeh

Hišnik

Kristijan Cerovac

Dokumenti

STATUT CAN

STATUT CAN SLO

Poslovnik sveta CAN Piran

Obrazci

Vloga za vpis v CAN

Soglasje za obdelavo podatkov – CAN