Sečovlje

Sreda, 29. maja 2024, ob 17.00, Muzej solinarstva Fontanigge – Krajinski park Sečoveljske soline

SOLINARSKA KULINARIKA

Poleg spoznavanja kulturne krajine solin, spretnosti in življenja tistih, ki delajo s soljo, se projekt osredotoča na proučevanje, predstavitev in pripravo jedi, povezanih s kulturo bivanja in dela v solinah

Organizator: Pomorski muzej Sergeja Mašere, Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran v sodelovanju s Skupnostjo Italijanov “Giuseppe Tartini” Piran, Zavodom za varstvo kulturne dediščine, skrbnika Krajinskega parka Sečoveljske soline, družba Soline d.o.o.

05/11/2024

LA CUCINA DELLE SALINE/SOLINARSKA KULINARIKA

Sreda, 29. maja 2024, ob 17.00, Muzej solinarstva Fontanigge – Krajinski park Sečoveljske soline SOLINARSKA KULINARIKA Poleg spoznavanja kulturne krajine solin, spretnosti in življenja tistih, ki […]
04/29/2024

IL PAESE DELLA FANTASIA/ČUDEŽNA DEŽELA

Petek, 10. in 24. maja 2024, ob 14.30 v sečoveljski podružnici Osnovne šole Vincenza in Diega de Castra Piran ČUDEŽNA DEŽELA Ustvarjalna delavnica za otroke, ki […]
04/29/2024

IL PAESE DELLA FANTASIA/ČUDEŽNA DEŽELA

Petek, 24. maja 2024, ob 14.30 v sečoveljski podružnici Osnovne šole Vincenza in Diega de Castra Piran ČUDEŽNA DEŽELA Ustvarjalna delavnica za otroke, ki jo vodi […]